Bài Tập Giải Các Phương Trình Sau Lớp 10 Hay Nhất, Giải Toán 10 Bài 2

§2. PHƯƠNG TRÌNH VEP Phương trình CẤP NHẬT, phương trình bậc haiA. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Phương trình bậc nhất Giải và suy luận phương trình dạng ax + b = 0ax + b = 0 (1)Hệ sốKết luận * 0(1) có nghiệm duy nhất X =aa – 0b*0(1) vô nghiệmb = 0( 1 ) đúng với mọi X2. Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a * 0) (2)A = b2 – 4acKết luậnA > 0(2) có hai số đo phân biệt x19 = – k± “/Ã2aA= 0(2) có hai nghiệm x19 = – k± “/Ã2aA= 0(2) X = ——2aA 0 -A as A 0A = BA = -Phương trình chứa ẩn dưới dấu cănVà = BA = B2ÍB>0Phương trình ẩn ở mẫu số: Đặt điều kiện. Rút gọn mẫu số chung và bỏ mẫu số chung. Đưa về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai. Kiểm tra điều kiện. Kết luận hướng giải.B. GIẢI BÀI TẬP 1. Giải phương trình a)- 3x + 2 2x – 52x + 34c) 73x – 5 = 3 ;b ) 2#34= 24_tx-3 x + 3×2-9d) 72×75=2.o^iala) Điều kiện: X *2X2 + 3x + 2 2x – 5 2x + 3″4 4(x2 + 3x + 2) = (2x ) + 3)(2x – 5)4×2 + 12x + 8 = 4×2 – lOx + 6x – 15 16x = -23 23 X = – (thỏa mãn điều kiện)1623SoS=tl6b) Điều kiện: X * ±32x + 34Ta có: 24X – 3 X + 3(2x + 3)(x + 3) – 4(x – 3)= 24 + 2(x2 – 9) 5x = -15 X = -3 (sắp xếp) Vậy s = 0 5X2 – 9c ) Điều kiện: X >14d) Điều kiện: X > – 7T3x – 5 = 33x-5 = 9x = 77 (nhận) 3Vậy s =5t: X > -7 2V2x + 5 = 22x + 5 = 4x = -i. Vậy s = 1“ 2} •2. Giải và lập luận các phương trình sau theo tham số” ma) m(x – 2) = 3x + 1;b) m2x + 6 = 4x + 3m;(2m + 1 ) x – 2m = 3x – 2.ojiâiTa co m ( x – 2) = 3x + 1(m – 3)x = 2m + 1KTA-„ to _ 2m + 1 Ị2m + m-31 m-3 Nếu m = 3 thì Ox = 7; s = 0m2x + 6 = 4x + 3m o(m2 – 4)x = 3m – 6(m – 2)(m + 2)x = 3(m – 2).Nếu m * ± 2 thì X = —; s = {—um + 2 ( m + 2J_Nếu m = 2 thì Ox = 0; s = RNếu m = -2 thì Ox = -12; s = 0(2m + l)x – 2m = 3x – 2(2m – 2)x = 2m – 2. Nếu m/1 thì X = lj s = (1) Nếu m = 1 thì Ox = 0;s – K. Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau, nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất. sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng bình phương số táo còn lại ở rổ thứ nhất Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả quýt ở mỗi rổ?Điều kiện là X là số nguyên và lớn hơn 30. Ta có phương trình X + 30 = ỉ(x – 30)2 X2 – 63x + 810 = 0 o>Vậy lúc đầu mỗi rổ có 45 quả quýt. đẳng thức “a) 2x“ – 7×2 + 5 = 0; Loia) Đặt X = X2 (X > 0)5X = 45X = 18 (loại) b) 3×4 + 2×2 – 1 = 0. Ta có: 2X2 – 7X + 5 = 0 Vậy s = -1;1;-10 7ĨÕX2=Ẽ 2 x2=lX = ±1Đặt X = X2 (X > 0) Ta có: 3X2 + 2X – 1 = 0 X = -1 (loại)„2 _ 1I 7Ỗ X = 77 x= ± — .33 Vậy s = 73. y/3_3 ‘ 3Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)a) 2×2 – 5x – 4 = 0 ;b) -3×2 + 4x + 2 = 0;d) 9×2 – 6x – 4 = 0 b) X!« -0,387; x2 » 1,721; d) X! « 1,079; x2 « -0,412. b) |2x -1| = I-5X-2I; d) |2x + 5l =x2 + 5x+1.c) 3×2 + 7x + 4 = 0;”ĩ)á’f> tức là: a) Xi « 3.137; x2 « -0,637;Xi = -1; x2 « -1,333;Giải phương trình a) 13x – 2| = 2x + 3;X -1-3x +1.c 2x-3_ ix + l| :Oi Giải điều kiện: X > – ^ 2,,„ „T3x-2 = 2x + 3 x 5L|_x = -1SoS=(-l;-iJ.3 Điều kiện: X * và X * -1.2 Nếu X > – 1 phương trình đã cho tương đương với phương trình X2 – 1 = -6×2 + llx – 3 7×2 – llx + 2 = 011 ± 765 _ ,3.142As X 5×2 – llx + 4 = 011 ± 7ĨĨ, 11 ± 7ĨĨ ,, , , .,11-70511 + 70514 7 của = 7—7 của —— đều lớn hơn -1)d) • Với X > – — ta có: 12x + 5 ! = X2 + 5x + 1 2x + 5 = X2 + 5x + 1 X2 + 3x – 4 = 0 X = 1 ( nhận được) X = -4 (loại) Với x 0(x>65x + 6 = (x – 6) 2 x2 – 17x + 30 = 0 X > 6X = 15 X = 15. Vậy s = 115}.b) Điều kiện -2 0 X + 2 = X2X 0X2 + 5 = X + 2 X > -22×2 + 5 = (x + 2)235×2 + 4x – 9 = 08. Cho phương trình 3×2 – 2(m + 1 )x + 3m – 5 = 0. Xác định m để nghiệm này có nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. Tính các nghiệm trong trường hợp đó.O^IsolvI có A” – (m + l)2 – 3(3m – 5) = m2 – 7m + 16 = fm -+ — > 0; Vml 2/4 Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm.X1 + x2 =2m + 2Theo đề bài và định lý Viêt ta có: •Xj = 3x23m – 5X1X2 =O(1)(2)(3)m.”í/n..xzoi m + 1m + 1 Từ (1) và (2) suy ra Xi = —-—; x2 = ——— Thay Xi, x2 vào (3) ta được:(m +.1)2 = 4(3m – 5)m2 – 10m + 21 = 0 Với m = 3 ta được phương trình 3×2 – 8x + 4 = 0 x = 2 2X = —3s = 2; Với m = 7 ta có phương trình 3×2 – 16x +16 -0«c. BÀI TẬP THÊM 1. Giải và lập luận các phương trình sau: s= 4;Oi I 00Ti* I cob)mx + 2(x – m) = (m + 1) + 3;m2x + 1 = mx + m;a(ax + 2b2 ) – a2 = b2(x + a). Định a, b để phương trình có tập nghiêm ngặt R:a(3x – 1) + b(6x + 1) = 2x + 2″Đáp án a = -; b = ã.r99 Định m để phương trình sau ‘ Nghiệm dương có: m2(x – 1) – 4x – 3m + 2.” Đáp số: m 1. Cho tam giác có ba cạnh a, b, c. Chứng minh phương trình sau vô nghiệm: b2x2 – (b2 + c2 – a2)x + e2 = 0 -Hướng dẫn: A = (a + b + c)(b + c – a)(b + a – c) ( b – c – a) 0,2Cho phương trình X2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0. Xác định m để phương trình: Có hai nghiệm trái dấu;b) Có hai nghiệm dương phân biệt; c) Có đúng một nghiệm dương.^ỉ)áf> tức là: a) m 3;c) rơm = 3 hoặc m

Tham Khảo Thêm:  Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố

Bạn đang xem: Giải các phương trình sau lớp 10

bài học tiếp theo

Bài học trước

Tìm hiểu thêm

Xem thêm: Bài thu hoạch Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Lãnh đạo cấp Phòng

Đại Số Giải Bài Tập Toán 10

Chương I. Mệnh đề và tập hợpChương II. Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Chương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất bình đẳngChương V. Thống kêChương VI. Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

x-lair.com

Tài liệu giáo khoa mà học sinh và giáo viên có thể tham khảo nhằm giúp học tốt, giúp giải bài tập toán, lý, hóa, sinh, tiếng anh, lịch sử, địa lý, ngữ pháp.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *