bài tập tình huống tư pháp quốc tế có đáp án


Dưới đây là một số Đề thi Tư pháp Quốc tế do HILAW biên soạn chia sẻ để các bạn tham khảo và ôn luyện.


1. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 01

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn? (3 điểm)

1 – Khi các bên trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài thỏa thuận lựa chọn hệ thống pháp luật của nước A để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thì áp dụng pháp luật của nước A. .

2 – Bản án của Toà án nước ngoài khi được tuyên đúng pháp luật và hợp pháp tại nước đó thì được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

3 – Xung đột pháp luật phát sinh khi nội dung pháp luật của hai hay nhiều quốc gia khác nhau.

Lý thuyết

1 – Bình luận về một vấn đề trong luật pháp quốc tế Australia mà bạn tâm đắc nhất?

2 – Phân tích thuật ngữ luật tư quốc tế và thuật ngữ luật xung đột (Conflicts of law).

Bài tập

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Thành Công (quốc tịch Việt Nam) đã ký hợp đồng mua bán linh kiện ô tô với công ty Blue Sky. Công ty Blue Sky được thành lập tại Indonesia, có chi nhánh tại Singapore và Việt Nam. Hợp đồng được thực hiện tại Singapore. Khi xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng, công ty Thành Công đã khởi kiện Công ty Bầu Trời Xanh ra tòa án Việt Nam.

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Hãy nêu cơ sở pháp lý. Biết rằng Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với Indonesia và Singapore.

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thì pháp luật Việt Nam có tự động áp dụng để giải quyết nghĩa vụ thanh toán của các bên không?


2. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 02

Bài tập

ông Minh (quốc tịch Việt Nam), bà Sakura (quốc tịch Nhật Bản).

câu hỏi 1

Năm 2005, ông Minh và bà Sakura đăng ký kết hôn tại Nhật Bản.

Xin luật sư cho biết những trường hợp nào được áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam để điều chỉnh điều kiện kết hôn của bà Sakura (xin giải thích lý do)? (2 điểm)

Câu hỏi 2

Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Minh và bà Sakura sang Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định từ tháng 6/2005 (có ghi chú kết hôn tại Việt Nam). Tháng 3/2007, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và yêu cầu Tòa án Nhật Bản giải quyết cho ly hôn.

Vui lòng cho biết:

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên không? Tại sao? (1,5 điểm)

2 – Cho rằng Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử. Có ý kiến ​​cho rằng: “Tòa án Việt Nam không thể áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ án ly hôn nêu trên”. Ý kiến ​​​​của bạn về tuyên bố này là gì? (1,5 điểm)

câu hỏi 3

Năm 2010, Công ty Nam Việt (quốc tịch Việt Nam – do ông Minh làm đại diện) ký hợp đồng thuê Công ty Amikawa (quốc tịch Nhật Bản – do bà Sakura làm đại diện) vận chuyển một lô hàng điện tử từ Nhật Bản. phiên bản Việt Nam. Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận chọn pháp luật Nhật Bản để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Tranh chấp phát sinh, các bên yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết.

Nhận dạng

1 – Các câu sau đây đúng hay sai? Tại sao?

a – Tòa án Việt Nam luôn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài nếu ít nhất một trong các bên là doanh nghiệp Việt Nam. (1,5 điểm)

b – Pháp luật Nhật Bản mà các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp hợp đồng phải được hiểu là toàn bộ hệ thống pháp luật bao gồm luật nội dung và luật xung đột. (1,5 điểm)

Lý thuyết

2 – Khi Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Hãy liệt kê theo thứ tự ưu tiên các loại nguồn mà Tòa án Việt Nam có thể áp dụng để giải quyết tranh chấp đó. (2 điểm)


3. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 03

Nhận dạng

Trả lời đúng các câu sau. Giải thích ngắn gọn tại sao? (3 điểm)

1 – Hiện tượng xung đột pháp luật phát sinh khi phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

2 – Khi người Đức kết hôn với công dân Việt Nam thì phải tuân thủ các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Đức và Việt Nam.

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các bên là cá nhân trong hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài có thể lựa chọn hệ thống pháp luật của một nước để điều chỉnh năng lực hành vi của mình. dân sự của nó.

4 – Điều ước quốc tế trở thành nguồn của luật quốc tế Việt Nam khi điều ước quốc tế đó được Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Lý thuyết

Anh (chị) hãy phân tích cấu thành của quy phạm xung đột trên cơ sở các tiêu chí về hình thức, nguồn gốc và tính chất, phân loại quy phạm xung đột sau:

Việc xác lập, chấm dứt quyền sở hữu, nội dung của quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó. Khoản 1 Điều 766 Bộ luật Dân sự Việt Nam. (3 điểm)

Bài tập

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Rainbow (Quốc tịch Việt Nam) đã ký hợp đồng mua bán phụ tùng ô tô với công ty Happiness. Công ty Happiness được thành lập tại Indonesia, có chi nhánh tại Singapore và Việt Nam. Hợp đồng được thực hiện tại Singapore. Khi xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng, Công ty Cầu Vồng đã khởi kiện Công ty Hạnh Phúc ra Tòa án Việt Nam. (3 điểm)

1 – Theo bạn, tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Hãy nêu cơ sở pháp lý. (Biết rằng Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với In-đô-nê-xi-a và Xin-ga-po.) (1,5 điểm)

2 – Giả sử tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, theo bạn tòa án Việt Nam sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết nghĩa vụ thanh toán của các bên? (1,5 điểm)


4. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 04

Bài tập

Anh A (mới hơn 22 tuổi) và chị B (mới hơn 20 tuổi) đều là công dân Trung Quốc định cư tại Trung Quốc và đang học tập tại Việt Nam. Sau một thời gian tìm hiểu, anh A và chị B quyết định cùng nhau đến cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 1:

Quan hệ hôn nhân giữa anh A và chị B tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có phải chịu sự điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Việt Nam không? Giải thích. (1 điểm).

Câu hỏi 2:

Hãy phân tích nội dung và ưu nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế (2 điểm).

Chi tiết bổ sung 1:

Giả sử A và B được phép kết hôn tại Việt Nam thì sau khi kết hôn A và B ký hợp đồng cho C (công dân Việt Nam, trú tại TP.HCM) thuê căn hộ chung cư tại quận 1, quận 7, TP.HCM. Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê căn hộ này, giữa các bên đã xảy ra tranh chấp.

Câu 3:

Anh (chị) hãy cho biết cách xác định thẩm quyền của Tòa án giải quyết tranh chấp trên giữa các bên. (1 điểm)

Tình tiết bổ sung 2:

Ở một diễn biến khác, A trước đó là một bên trong tranh chấp thừa kế tài sản với người thân trong gia đình tại Trung Quốc. Tranh chấp này được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Trung Quốc. Tòa án Trung Quốc đã đưa ra phán quyết về tranh chấp này, trong đó có việc định đoạt tài sản của A, tức là phần di sản mà A được hưởng từ quan hệ thừa kế nói trên, hiện nay. Ở Việt Nam. A muốn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án này trên lãnh thổ Việt Nam.

Câu 4:

Với tư cách là người tư vấn cho A, anh/chị vui lòng nêu sơ lược về trình tự công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. củ hành. (1,5 điểm)

Câu 5:

Xin luật sư cho biết để được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam thì phải đáp ứng những điều kiện gì? (2 điểm)

Tình tiết bổ sung 3:

A là đại diện được ủy quyền của một Công ty được thành lập theo luật pháp Trung Quốc (Công ty D). A thay mặt Công ty D ký hợp đồng mua 10.000 tấn cà phê nhân của Công ty E (là công ty liên doanh được thành lập theo pháp luật Việt Nam) trong đó các cổ đông Singapore nắm giữ 42% vốn điều lệ). Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận chọn luật Singapore là nguồn luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Ngoài ra, các bên cũng thống nhất chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nằm cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là cơ quan giải quyết tranh chấp.

Câu 6:

Xin cho biết trong những trường hợp nào thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nêu trên của các bên? (1 điểm)

Câu 7:

Hệ thống pháp luật Singapore có mặc nhiên được áp dụng để điều chỉnh nội dung hợp đồng giữa các bên không? Vui lòng giải thích? (1,5 điểm).


5. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 05

Nhận dạng

Trả lời đúng các câu sau. Giải thích ngắn gọn tại sao? (3 điểm)

1 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hệ thống luật nhân thân là hệ thống luật duy nhất được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn và cấm kết hôn.

2 – Pháp luật các nước thống nhất áp dụng pháp luật nơi có tài sản để giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài đối với động sản, bất động sản.

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hình thức di chúc do công dân Việt Nam lập ở nước ngoài phải do pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

4 – Áp dụng quy phạm xung đột là để gián tiếp giải quyết hiện tượng xung đột pháp luật.

Lý thuyết

Theo bạn, bảo lưu trật tự công có phải là cơ chế từ chối áp dụng một văn bản pháp luật nước ngoài hay không? Giải thích vì sao? (3 điểm)

Bài tập

Doanh nghiệp A (quốc tịch Canada) ký hợp đồng mua 1000 tấn hạt điều với doanh nghiệp B (quốc tịch Việt Nam). Hợp đồng được ký kết tại trụ sở chính của A ở Vancouver.

Theo hợp đồng, toàn bộ lô hàng sẽ được giao tại kho của B ở quận 12, TP.HCM. HCM. Các bên thống nhất chọn luật Canada để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Do A không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng nên B đã khởi kiện ra Tòa án Việt Nam. (4 điểm)

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Tại sao?

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền:

a – Xác định luật áp dụng điều chỉnh hình thức của hợp đồng.

b – Pháp luật nước nào được áp dụng để giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng trên.


6. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 06

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Cho ví dụ chứng minh: (4,5 điểm)

1.1 – Phần phụ thuộc của quy phạm mâu thuẫn là phần quy định hệ thống pháp luật của nước ban hành quy phạm được áp dụng.

1.2 – Một trong những hệ thống luôn được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng là Luật Quốc tịch pháp nhân.

1.3 – Các loại nguồn của tư pháp quốc tế và cũng là nguồn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài.

Lý thuyết

Chứng minh rằng: Các quan hệ là đối tượng điều chỉnh của luật tư pháp quốc tế phải bao gồm hai tính chất: “Các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài”. (1,5 điểm)

Bài tập

Giải quyết tình huống (4 điểm):

M quốc tịch A, N quốc tịch B; K là pháp nhân có quốc tịch của nước C. Giữa A, B và C không có điều ước quốc tế.

Giả sử A là Việt Nam; Hợp đồng giữa M và K là hợp đồng mua bán hàng hóa và Tòa án Việt Nam giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ tổn thất hàng hóa của các bên trong hợp đồng:

3.1 – Hãy chứng minh rằng: “Có thể áp dụng các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 để giải quyết tranh chấp”.

3.2 – Phát biểu sau đúng hay sai? Phân tích: “Phương pháp cơ bản và phương pháp xung đột có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng này. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định.

Lưu ý: Bài viết sạch sẽ, không dài dòng.


7. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 07

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Ví dụ? (6 điểm)

1 – Phần phụ thuộc của quy phạm xung đột là phần quy định hệ thống pháp luật nước ngoài nào được áp dụng.

2 – Một trong những hệ thống luôn được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng là Luật Quốc tịch pháp nhân.

3 – Các loại nguồn của tư pháp quốc tế cũng như nguồn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài.

4 – Đối tượng của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự liên quan đến tài sản ở nước ngoài.

5 – Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự do Nhà nước Việt Nam ban hành luôn được áp dụng trong việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài.

6 – Tòa án Việt Nam thụ lý giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Giải quyết các vấn đề

M quốc tịch A, N quốc tịch B; K là pháp nhân mang quốc tịch của nước C. Giữa A, B và C không có điều ước quốc tế. (4 điểm)

Giả sử A là Việt Nam; hợp đồng giữa M và K là hợp đồng mua bán hàng hoá và Toà án Việt Nam giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ đối với tổn thất hàng hoá của các bên trong hợp đồng:

3.1 – Hãy chứng minh rằng: “Có thể áp dụng các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 để giải quyết tranh chấp”.

3.2 – Phát biểu sau đúng hay sai? Phân tích: “Phương pháp cơ bản và phương pháp xung đột có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng này. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định.

Lưu ý: Bài viết sạch sẽ, không dài dòng.


8. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 08

Nhận dạng

Trả lời đúng hay sai các câu sau và giải thích ngắn gọn tại sao? (6 điểm)

1 – Xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ dân sự nhằm mục đích duy nhất là xác định quan hệ đó có phải là đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế hay không.

2 – Mục đích của việc áp dụng bảo lưu trật tự công trong tư pháp quốc tế là từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài đối với việc áp dụng pháp luật của quốc gia nơi có tòa án.

3 – Bản án của Tòa án nước ngoài về vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

4 – Hệ thống Luật Tòa án luôn được áp dụng trong việc giải quyết các xung đột pháp luật.

5 – Theo pháp luật Việt Nam, việc thừa kế theo pháp luật luôn phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản là công dân vào thời điểm chết, không phân biệt di sản là động sản hay bất động sản.

6 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các bên trong hợp đồng luôn có quyền lựa chọn luật áp dụng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong mọi hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bài tập

Công dân A (quốc tịch Pháp) tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 2010. Để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, A đã chuyển một lượng lớn tiền mặt và thiết bị máy móc về Việt Nam. máy móc và xây dựng nhà máy tại khu công nghệ cao TP.HCM.

1 – Anh (chị) hãy cho biết, pháp luật nước nào sẽ được áp dụng để điều chỉnh quan hệ sở hữu đối với tài sản của anh A tại Việt Nam trong tình huống trên? Yêu cầu một lời giải thích?

2 – Giả sử năm 2014, A bị tai nạn chết tại Việt Nam. Giữa những người thừa kế của A có tranh chấp về tài sản của A ở Việt Nam. Anh (chị) hãy phân tích điều kiện phát sinh xung đột thẩm quyền trong tình huống trên.

3 – Giả sử Tòa án Việt Nam được xác định là có thẩm quyền thì Tòa án Việt Nam có đương nhiên áp dụng pháp luật Việt Nam theo nguyên tắc Luật Tòa án hay không? Tòa án Việt Nam nên xác định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp trên như thế nào?./.


9. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 09

Nhận dạng

Trả lời đúng hay sai các câu sau và giải thích ngắn gọn tại sao? (3 điểm)

1 – Để giải quyết quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài chỉ cần áp dụng một hệ thống pháp luật là hệ thống pháp luật nơi thực hiện hợp đồng.

2 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các xung đột pháp lý về quyền tài sản có yếu tố nước ngoài được giải quyết theo pháp luật của nước nơi có tài sản và pháp luật của nước mà chủ sở hữu mang quốc tịch. với bất động sản.

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, di sản không có người thừa kế là động sản được giải quyết theo pháp luật của nước mà người để lại di sản là công dân trước khi chết.

Lý thuyết

Anh (chị) hãy phân tích điều kiện chọn luật trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. (3 điểm)

Bài tập

Công ty Làn Sóng Mới (là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập tại Việt Nam, trụ sở chính tại TP.HCM) ký hợp đồng thuê Công ty Làn Sóng Mới (là công ty của Singapore, trụ sở chính tại TP.HCM) vận chuyển 1000 tấn tiêu Việt Nam sang Liên bang Nga. Trong hợp đồng, hai bên thỏa thuận lựa chọn Tòa án Singapore để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, giữa các bên phát sinh tranh chấp. Công ty Làn Sóng Mới khởi kiện Công ty Làn Sóng Mới ra Tòa án Việt Nam, yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Sau khi nhận được thông báo Tòa án Việt Nam đã thụ lý vụ việc trên, Công ty Wave Mới đã khởi kiện Công ty Wave Moi ra Tòa án Singapore yêu cầu Công ty Wave Moi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. đồng. (4 điểm)

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận xã hội về nạn bạo hành gia đình qua truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa

Xin vui lòng cho tôi biết:

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Giải thích rõ lý do và nêu cơ sở pháp lý?

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền thì luật nào sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp trên.

Biết rằng giữa Việt Nam, Nga và Singapore chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự.


10. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 10

Nhận dạng

Trả lời đúng hay sai các câu sau và giải thích ngắn gọn tại sao? (6 điểm)

1 – Điều ước quốc tế về luật quốc tế luôn có hiệu lực được ưu tiên áp dụng trước pháp luật Việt Nam.

2 – Quy phạm xung đột là quy phạm pháp luật đặc biệt.

3 – Bản án của Tòa án nước ngoài về vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

4 – Không thể áp dụng luật xung đột để xác định thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

5 – Theo pháp luật Việt Nam, Quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài được giải quyết theo pháp luật của nước nơi có tài sản đối với động sản và theo pháp luật của quốc tịch của chủ sở hữu đối với động sản.

6 – Không thể áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết xung đột pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng trong trường hợp hợp đồng được ký kết và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam.

Bài tập

Công dân A (quốc tịch Việt Nam) ký hợp đồng mua bán với công dân B (quốc tịch Singapore). Hợp đồng trên được ký kết tại Việt Nam và thực hiện tại Singapore. Trong hợp đồng, hai bên thỏa thuận lựa chọn tòa án Việt Nam để giải quyết tranh chấp nếu phát sinh. Cho rằng B không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng nên A đã khởi kiện B ra Tòa án Việt Nam.

Xin vui lòng cho tôi biết:

1 – Vụ việc trên có phải là vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài không? Cơ sở pháp lý?.

2 – Việc các bên lựa chọn tòa án Việt Nam để giải quyết tranh chấp hợp đồng nêu trên có bao gồm việc lựa chọn pháp luật Việt Nam hay không? Tại sao?.

3 – Trong những trường hợp nào thì có thể áp dụng pháp luật Singapore để giải quyết tranh chấp hợp đồng nêu trên? Anh (chị) hãy phân tích điều kiện để pháp luật nước ngoài được áp dụng điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam?./.

Hình minh họa. [Tổng hợp] Kỳ thi Tư pháp Quốc tế

11. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 11

Nhận dạng

Là tuyên bố sau đây đúng hay sai? Tại sao? (2 điểm)

1 – Khi giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, nếu pháp luật của nước nơi có Tòa án giải quyết tranh chấp có quy định trái ngược nhau dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài đó được áp dụng.

2 – Yếu tố nước ngoài trong vụ việc dân sự là để xác định luật áp dụng điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

câu hỏi ngắn

1 – Khoản 3 Điều 766 BLDS 2005 quy định: Việc phân biệt động sản hay bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản. Hãy cho biết đây có phải là quy phạm mâu thuẫn hay không, hãy phân loại nó theo tiêu chí hình thức và tính chất. (1 điểm)

2 – Công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nga, để lại di sản là một ngôi nhà tại Nga. Theo em việc thừa kế tài sản này phải giải quyết theo pháp luật Việt Nam hay pháp luật Liên bang Nga? (1 điểm)

3 – Bà Linh Chi (Việt Nam) có đơn yêu cầu không công nhận phán quyết của Tòa án Đức về việc chia tài sản giữa bà và chồng là ông Hulbert (Đức). Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tòa án có thẩm quyền có xem xét đơn yêu cầu này không? Đâu là cơ sở pháp lý và giải thích? (2 điểm)

Bài tập

Anh William (Đức và Thụy Sĩ) 18 tuổi, trú tại Thụy Sĩ nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với Hoa Lan (Việt Nam) 18 tuổi tại UBND TP.HCM. William và Hoa Lan quyết định định cư và sinh sống tại TP.HCM sau khi kết hôn. (4 điểm)

Hỏi:

1 – Theo bạn, William có đủ điều kiện để được UBND cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không? Nêu cơ sở pháp lý và giải thích. Biết rằng theo pháp luật của Đức và Thụy Sĩ: tuổi kết hôn của nam là 18 tuổi. (1 điểm)

2 – Giả sử William và Hoa Lan đã kết hôn, do cuộc sống chung không hạnh phúc nên 5 năm sau, Hoa Lan đệ đơn ly hôn lên Tòa án Việt Nam. Xin hỏi tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn này hay không? Cơ sở pháp lý, đặc điểm và hậu quả pháp lý của thẩm quyền đó là gì? (2 điểm)

3 – Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam sẽ áp dụng pháp luật của Đức, Thụy Sĩ hay Việt Nam để giải quyết việc ly hôn này? Cơ sở pháp lý là gì? (1 điểm)

Biết rằng giữa Việt Nam, Đức và Thụy Sĩ chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự.


12. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 12

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Cho ví dụ chứng minh: (4,5 điểm)

1.1 – Phần phụ thuộc của quy phạm mâu thuẫn là phần quy định hệ thống pháp luật của nước ban hành quy phạm được áp dụng.

1.2 – Một trong những hệ thống luôn được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng là Luật Quốc tịch pháp nhân.

1.3 – Các loại nguồn của tư pháp quốc tế và cũng là nguồn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài.

Lý thuyết

Vì sao đối tượng điều chỉnh của luật tư pháp quốc tế bao gồm hai đặc điểm:

“Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài”. (1,5 điểm)

Bài tập

M quốc tịch A, N quốc tịch B; K là pháp nhân có quốc tịch của nước C. Giữa A, B và C không có điều ước quốc tế.

Giả sử A là Việt Nam; hợp đồng giữa M và K là hợp đồng mua bán hàng hoá và Toà án Việt Nam giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ của các bên đối với tổn thất hàng hoá trong hợp đồng. (4 điểm)

3.1 – Hãy chứng minh rằng: “Có thể áp dụng các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 để giải quyết tranh chấp”.

3.2 – Phát biểu sau đúng hay sai? Phân tích: “Phương pháp cơ bản và phương pháp xung đột có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng này. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định.

Lưu ý: Bài viết sạch sẽ, không dài dòng.


13. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 13

bà Xuân Mai (quốc tịch Việt Nam), ông Nagaki (quốc tịch Nhật Bản).

phần tôi

Năm 2015, ông Nagaki và bà Xuân Mai đăng ký kết hôn tại Nhật Bản. Bạn có thể cho biết nếu các tuyên bố sau đây là đúng hay sai? Tại sao

1 – Không thể áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 2014 để điều chỉnh điều kiện kết hôn của ông Nagaki? (1,5 điểm)

2 – Quan hệ hôn nhân của ông Nagaki và bà Xuân Mai đương nhiên được công nhận hợp pháp tại Việt Nam (nếu họ kết hôn hợp pháp tại Nhật Bản). (1,5 điểm)

Phần II

Sau khi kết hôn, ông bà Nagaki và bà Xuân Mai sinh sống và làm việc ổn định tại TP.HCM. Tháng 1/2016, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và yêu cầu tòa án Nhật Bản giải quyết cho ly hôn. Tháng 4/2016, chị Xuân Mai yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án ly hôn của Tòa án Nhật Bản.

Theo bạn, phán quyết của Tòa án Nhật Bản có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam không? (1,0 điểm)

Phần III

Năm 2016, Công ty Hồng Hoa (quốc tịch Việt Nam – do bà Xuân Mai làm đại diện) ký hợp đồng thuê Công ty Mitsu (quốc tịch Nhật Bản, có chi nhánh tại Việt Nam – do ông Xuân Mai làm đại diện) vận chuyển thiết bị điện tử từ Nhật Bản về Việt Nam. thống nhất chọn Pháp luật Nhật Bản để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.Các bên phát sinh tranh chấp yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết.

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Tại sao?

a – Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên do các bên thỏa thuận chọn pháp luật Nhật Bản để giải quyết tranh chấp. (1,5 điểm)

b – Pháp luật Nhật Bản do các bên thỏa thuận lựa chọn được áp dụng để điều chỉnh mọi vấn đề bao gồm hình thức của hợp đồng, tính chủ thể của các bên, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. (1,5 điểm)

c – Khoản 1 Điều 770 BLDS 2005 quy định: “Trường hợp hợp đồng được giao kết ở nước ngoài có vi phạm quy định về hình thức của hợp đồng theo pháp luật của nước đó nhưng không trái với quy định đó. về hình thức. hợp đồng theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì hình thức của hợp đồng đó được giao kết ở nước ngoài vẫn được thừa nhận ở Việt Nam. Đây có phải là một quy luật xung đột? (1,5 điểm)

Lý thuyết

Giả sử tòa án Việt Nam có thẩm quyền

a – Pháp luật tố tụng của Việt Nam đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề tố tụng trong trường hợp trên (1 điểm).

b – Anh (chị) hãy cho biết những giả định nào về việc áp dụng Luật Thương mại Việt Nam 2005 để giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên trong tình huống trên? Tại sao? (1,5 điểm)


14. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 14

Nhận dạng

Trả lời đúng các câu sau. Giải thích ngắn gọn tại sao? (3 điểm)

1 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phán quyết của trọng tài là quyết định cuối cùng nên phán quyết trọng tài sẽ được công nhận và cho thi hành tại các quốc gia có liên quan.

2 – Xung đột pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trong Tư pháp quốc tế được giải quyết theo hệ thống pháp luật nơi tài sản tọa lạc.

3 – Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chịu sự điều chỉnh của Incoterms vì pháp luật các nước hầu như không có quy định về vấn đề này.

Lý thuyết

Có quan điểm cho rằng di sản không có người thừa kế sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật nơi có di sản. (3 điểm)

Theo em, nhận định trên đúng hay sai? Giải thích vì sao?

Bài tập

Minh Việt (công dân Việt Nam định cư tại Việt Nam) đi công tác tại Nga 4 năm (2006 – 2010) theo hợp đồng lao động đã ký với công ty Bắc Sơn. Tại đây Việt đã mua ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian anh Toàn (công dân Việt Nam định cư tại Nga) làm việc. (4 điểm)

1 – Hãy xác định tính pháp lý của mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô trên? (1,5 điểm)

2 – Trong thời gian ở Nga, Việt đã gây tai nạn cho Natasha. Hãy xác định xem tòa án nào có khả năng giải quyết quan hệ trên và tòa án có thẩm quyền sẽ áp dụng điều luật nào để giải quyết? (1,5 điểm)

3 – Giả sử Natasha là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam và sang Nga, anh (chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết và pháp luật áp dụng cho quan hệ trên. (1 điểm).


15. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 15

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích tại sao và nêu cơ sở pháp lý để trả lời.

1 – Bình luận về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Theo pháp luật Việt Nam, quan hệ dân sự giữa công dân Việt Nam với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được xác định là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

2 – Bình luận về việc xác định luật áp dụng

Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ thừa kế nhằm mục đích duy nhất là xác định đúng hệ thống pháp luật được áp dụng để điều chỉnh quan hệ đó.

3 – Nhận xét về hệ thống quy tắc

Các Tòa án luôn áp dụng pháp luật của mình trong việc giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài theo hệ thống pháp luật Tòa án.

Lý thuyết

Điều 126 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam quy định:

Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú tại Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Anh (chị) hãy phân tích quy phạm pháp luật trên theo các tiêu chí sau:

1 – Xác định loại quy phạm (một mặt hay hai mặt, mệnh lệnh hay tùy tiện).

2 – Cấu trúc của quy phạm và những đặc trưng cơ bản của loại quy phạm pháp luật đó.

Bài tập

Công ty A (Việt Nam, trụ sở tại TP.HCM) ký hợp đồng mua lô hàng thiết bị y tế của Công ty B (Nhật Bản, trụ sở tại Tokyo). Hợp đồng được đàm phán và ký kết tại trụ sở chính của Công ty B tại Tokyo – Nhật Bản. Cho rằng Bên B giao hàng không đúng như thỏa thuận trong hợp đồng về chất lượng, số lượng hàng hóa nên A đã khởi kiện B ra Tòa án Việt Nam.

Câu hỏi

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Cơ sở pháp lý?

2- Giả sử tòa án Việt Nam được xác định là tòa án có thẩm quyền. Xác định luật áp dụng cho các quan hệ hợp đồng sau và phân tích cơ sở pháp lý để xác định luật áp dụng:

Hình thức hợp đồng

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng


16. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 16

Nhận dạng

Những phát biểu sau đây đúng hay sai, và tại sao?

1 – Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế chỉ có thể là các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài.

2 – Yếu tố nước ngoài trong vụ án hôn nhân và gia đình nhằm xác định luật áp dụng điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Lý thuyết

Trả lời các câu hỏi sau

Câu hỏi 1

Điều 674(2) BLDS 2015 quy định: “Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam thì trách nhiệm dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam”.

Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nếu đây là một quy tắc mâu thuẫn? Phân loại định mức theo tiêu thức hình thức, tính chất đối chiếu.

câu 2

Công dân Kim Lân (VN) sinh sống tại Nga, qua đời không để lại di chúc. Di sản của ông là một chiếc ô tô và một tài khoản ngân hàng Moscow ở Nga. Theo em, việc chia thừa kế tài sản này nên giải quyết như thế nào?

câu 3

Bà Hoàng Sa (Việt Nam), bên phải thi hành án có đơn yêu cầu không công nhận phán quyết của tòa án Đức về việc chia tài sản giữa vợ chồng bà và ông Albert (Đức). Theo bạn, ông Albert phải nộp đơn đến cơ quan nào để yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án của Tòa án Đức? Và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết yêu cầu này. Biết rằng Việt Nam và CHLB Đức chưa có hiệp ước quốc tế về vấn đề này.

Bài tập

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Green River (Việt Nam) đã ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Blue River (Thái Lan) thuê 2 nhà máy của mình tại Bình Dương để chứa hàng. Hợp đồng được thành lập tại Thái Lan. Hai bên thống nhất lựa chọn hệ thống pháp luật của Italia để giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Khi xảy ra tranh chấp, Công ty Blue River đã khởi kiện Công ty Blue River ra Tòa án Việt Nam.

Câu hỏi 1

Tranh chấp trên có được Tòa án Việt Nam thụ lý và giải quyết không? Nếu Tòa án Việt Nam có thẩm quyền thụ lý và giải quyết, hãy trình bày đặc điểm của loại thẩm quyền này.

câu 2

Giả sử tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết thì tòa án phải áp dụng pháp luật của Ý để giải quyết tranh chấp, vì các bên đã thỏa thuận và chọn pháp luật của Ý là luật áp dụng trong vấn đề giải quyết. tranh luận. Tuyên bố này đúng hay sai? Tại sao?

câu 3

Hãy xác định hệ thống pháp luật áp dụng để giải quyết vụ việc trên bằng kiến ​​thức về luật tư pháp quốc tế Việt Nam?

Biết rằng giữa Việt Nam, Thái Lan, I-ta-li-a chưa ký kết điều ước quốc tế nào có liên quan.


17. Kỳ thi Tư pháp Quốc tế số 17

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?.

1 – Phán quyết của Trọng tài nước ngoài đương nhiên được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu nước ngoài đó là thành viên của Công ước New York 1958.

2 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi phải áp dụng pháp luật nước ngoài, Tòa án Việt Nam không áp dụng các quy phạm xung đột trong hệ thống pháp luật nước ngoài đó.

3 – Hiện tượng xung đột pháp luật chỉ có thể xảy ra trong các quan hệ có tính chất dân sự và có yếu tố nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  Công Thức Thế Năng Con Lắc Lò Xo Trọng Dao Động Điều Hòa, Thế Năng Con Lắc Lò Xo

Tiểu luận

Bảo lưu trật tự công cộng trong Tư pháp quốc tế là gì?. Phân tích ưu điểm và hạn chế của nguyên tắc bảo đảm trật tự công cộng?.

Bài tập

Công ty A (bên bán) quốc tịch M ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty B (bên mua) quốc tịch N. Hợp đồng được ký kết tại nước P. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đã phát sinh tranh chấp do bên bán đã không giao hàng như đã thỏa thuận và bên mua từ chối nhận hàng. Tranh chấp được đưa ra xét xử tại Tòa án Q

Với kiến ​​thức của bạn về Tư pháp quốc tế, hãy cho chúng tôi biết

1 – Làm thế nào để xác định Tòa án nước Q có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói trên hay không?

2 – Hệ thống pháp luật nào có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp trên?

3 – Giả sử các bên có thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng này, hãy xác định điều kiện áp dụng luật do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp nói trên?

4 – Giả sử Q là Việt Nam, giữa Việt Nam và các nước M,N,P chưa ký kết điều ước quốc tế nào liên quan đến lĩnh vực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hãy phân tích các nguyên tắc áp dụng pháp luật mà Tòa án sẽ phải tuân thủ trong quá trình giải quyết vụ án trên theo pháp luật Việt Nam hiện hành.


18. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 18

Nhận dạng

Phát biểu sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao? (2 điểm)

1 – Khi giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, nếu pháp luật của nước nơi đặt Tòa án giải quyết tranh chấp có quy định mâu thuẫn nhau mà dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì áp dụng pháp luật nước ngoài.

2 – Yếu tố nước ngoài trong vụ việc dân sự là để xác định luật áp dụng điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Lý thuyết

1 – Khoản 3 Điều 766 BLDS 2005 quy định “Việc phân biệt động sản hay bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản”. Hãy cho biết đây có phải là quy phạm mâu thuẫn hay không, phân loại quy phạm theo tiêu chí hình thức và tính chất (1,5 điểm)

2 – Công dân Việt Nam sinh sống tại Nga, bị mất tài sản là căn nhà tại Nga. Theo em việc thừa kế tài sản này phải giải quyết theo pháp luật Việt Nam hay pháp luật Liên bang Nga? (1 điểm)

3 – Bà Hoàng Sa (Việt Nam) đứng tên thi hành án có đơn yêu cầu không công nhận phán quyết của Tòa án CHLB Đức về việc chia tài sản giữa bà và chồng là ông Albert (Đức). Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tòa án có thẩm quyền có xem xét đơn yêu cầu này không? Cơ sở pháp lý là gì? (1,5 điểm)

Bài tập

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Đông Tây (quốc tịch Việt Nam) ký hợp đồng mua bán linh kiện ô tô với Công ty Sao Mai. Công ty Sao Mai được thành lập tại Indonesia, có chi nhánh tại Singapore và Việt Nam. Hợp đồng được thực hiện tại Singapore. Khi xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng, công ty Đông Tây đã khởi kiện Công ty Sao Mai ra tòa án Việt Nam. (4 điểm)

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Nếu tòa án có thẩm quyền, hãy mô tả loại thẩm quyền này.

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, do hợp đồng được ký kết tại Việt Nam, theo bạn Tòa án Việt Nam sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết nghĩa vụ thanh toán? tài khoản của các bên?

Biết rằng Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với Indonesia và Singapore.


19. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 19

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Tại sao? (3,5 điểm)

1 – Yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế được xác định theo quy định tại Điều 758 Bộ luật Dân sự Việt Nam. (1 điểm)

2 – “Hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” là quy phạm xung đột giữa hai bên. (1 điểm)

3 – Thực chất của việc công nhận và cho thi hành bản án dân sự của Tòa án nước ngoài là công nhận thẩm quyền của Tòa án nước ngoài đã thụ lý bản án đó. (1,5 điểm)

Lý thuyết

1 – Phân tích thành phần và phân loại các quy phạm xung đột sau đây theo tiêu chí hình thức và bản chất:

Trong trường hợp không giao kết hợp đồng thì việc xác định nơi giao kết hợp đồng phải tuân theo pháp luật của nước nơi cá nhân cư trú hoặc nơi có trụ sở chính của pháp nhân là bên yêu cầu giao kết hợp đồng. . (Điều 771, Bộ luật Dân sự Việt Nam). (2 điểm)

2 – Chị Sao Bắc (VN) kết hôn với anh Kahn (Nga) và cùng chồng sang Nga định cư năm 2002. Sau 10 năm chung sống không hạnh phúc, năm 2012 chị Sao Bắc về nước một mình và đệ đơn ly hôn. kết hôn tại Tòa án Việt Nam. Theo bạn, tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn này không? Cơ sở pháp lý là gì? (1 điểm)

Bài tập

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Hồng Minh (Việt Nam) đã ký hợp đồng mua bán sản phẩm mỹ phẩm với Công ty Cổ phần Blue Mountain (Canada). Hợp đồng được xác lập và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam. Hai bên thống nhất lựa chọn hệ thống pháp luật của Pháp để giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Khi có tranh chấp, Công ty Hồng Minh khởi kiện Công ty Blue Mountain ra Tòa án Việt Nam. (3,5 điểm)

Hỏi:

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Nếu tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử thì đặc điểm của loại thẩm quyền này là gì? (1,5 điểm)

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án phải áp dụng pháp luật của Pháp để giải quyết tranh chấp vì đó là sự lựa chọn của các bên. Tuyên bố này đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)

3 – Với kiến ​​thức của mình về luật pháp quốc tế tại Việt Nam, bạn có thể xác định hệ thống pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ việc trên? (1 điểm)

Biết rằng giữa Việt Nam và Canada chưa ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự.


20. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 20

Nhận dạng

Là tuyên bố sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

1 – Ý nghĩa duy nhất của yếu tố nước ngoài trong vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài được áp dụng trong tư pháp quốc tế là bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. nước ngoài.(1 điểm)

2 – “Thẩm quyền giải quyết vụ việc nuôi con nuôi thuộc về Tòa án nước nơi con nuôi có quốc tịch” là quy phạm mâu thuẫn. (1 điểm)

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi có đơn yêu cầu không công nhận bản án dân sự về tài sản của Tòa án nước ngoài thì Tòa án Việt Nam sẽ xem xét đơn yêu cầu đó. (2 điểm)

Lý thuyết

1 – Phân tích cấu thành của quy phạm xung đột và căn cứ vào tiêu chí hình thức, tính chất, phân loại quy phạm xung đột sau:

“Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi thực tế xảy ra hậu quả của hành vi gây thiệt hại.” Khoản 1 Điều 773 BLDS 2005 (1 điểm)

2 – Công dân Nga sinh sống tại Việt Nam, chết để lại di sản là chiếc ô tô tại Việt Nam.

Theo em việc thừa kế tài sản này phải giải quyết theo pháp luật Việt Nam hay pháp luật Liên bang Nga? Tại sao? (1 điểm)

Bài tập

John Brown (Úc và Canada) định cư, sinh sống và làm ăn lâu dài tại Việt Nam, không có tài sản tại Việt Nam. Minh Minh và John ký hợp đồng mua bán tài sản. Hợp đồng trên được ký kết và thực hiện tại Singapore. Do John không thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng nên Minh Minh đã khởi kiện John ra trước Tòa án Việt Nam. (4 điểm)

Hỏi:

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên không? Nêu cơ sở pháp lý, đặc điểm và hậu quả pháp lý của thẩm quyền đó. (2 điểm)

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án Việt Nam đương nhiên áp dụng pháp luật của nước mình để giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. Tuyên bố này đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)

3 – Để xác định hiệu lực của hợp đồng, tòa án Việt Nam phải xem xét năng lực hành vi dân sự của John khi ký kết hợp đồng, theo bạn, pháp luật nước nào được áp dụng để điều chỉnh vấn đề này? Cơ sở pháp lý là gì? Biết rằng Minh và John có thỏa thuận chọn pháp luật Canada để giải quyết hạn chế năng lực hành vi dân sự của các bên). (1 điểm)

Biết rằng giữa Việt Nam, Australia và Canada chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự.


21. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 21

Nhận dạng

Là tuyên bố sau đây đúng hay sai? Tại sao? (2 điểm)

1 – Khi giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, nếu pháp luật của nước nơi có Tòa án giải quyết tranh chấp có quy định trái ngược nhau dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài đó được áp dụng.

2 – Yếu tố nước ngoài trong vụ án dân sự là để xác định luật áp dụng điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm: Tuyển tập đề thi của cô Đỗ Thị Mai Hạnh.

Lý thuyết

1 – Khoản 3 Điều 766 BLDS 2005 quy định: Việc phân biệt động sản hay bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản. Hãy cho biết đây có phải là quy phạm mâu thuẫn hay không, hãy phân loại nó theo tiêu chí hình thức và bản chất. (1 điểm)

2 – Công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nga, để lại di sản là một ngôi nhà tại Nga. Theo em việc thừa kế tài sản này phải giải quyết theo pháp luật Việt Nam hay pháp luật Liên bang Nga? (1 điểm)

3 – Bà Linh Chi (Việt Nam) có đơn yêu cầu không công nhận phán quyết của Tòa án Đức về việc chia tài sản giữa bà và chồng là ông Hulbert (Đức). Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tòa án có thẩm quyền có xem xét đơn yêu cầu này không? Đâu là cơ sở pháp lý và giải thích? (2 điểm)

Bài tập

Anh William (Đức và Thụy Sĩ) 18 tuổi, trú tại Thụy Sĩ nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với Hoa Lan (Việt Nam) 18 tuổi tại UBND TP.HCM. William và Hoa Lan quyết định định cư và sinh sống tại TP.HCM sau khi kết hôn. Hỏi:

1 – Theo bạn, William có đủ điều kiện để được UBND cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không? Nêu cơ sở pháp lý và giải thích. Biết rằng theo pháp luật của Đức và Thụy Sĩ: tuổi kết hôn của nam là 18 tuổi. (1 điểm)

2 – Giả sử William và Hoa Lan đã kết hôn, do cuộc sống chung không hạnh phúc nên 5 năm sau, Hoa Lan đệ đơn ly hôn lên Tòa án Việt Nam. Hỏi Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn này hay không? Cơ sở pháp lý, đặc điểm và hậu quả pháp lý của thẩm quyền đó là gì? (2 điểm)

3 – Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam sẽ áp dụng pháp luật của Đức, Thụy Sĩ hay Việt Nam để giải quyết việc ly hôn này? Cơ sở pháp lý là gì? (1 điểm)

Biết rằng giữa Việt Nam, Đức và Thụy Sĩ chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự.


22. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 22

Nhận dạng

Trả lời đúng các câu sau. Tại sao? (3 điểm)

1 – Theo pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi có tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu đối với động sản quá cảnh.

2 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phán quyết của Trọng tài nước ngoài chỉ có thể được thi hành tại Việt Nam sau khi được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành.

3 – Khoản 1 Điều 410 Bộ luật tố tụng dân sự 2011 quy định: “Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của Tòa án Việt Nam được xác định theo quy định tại Chương III của Bộ luật này, trừ trường hợp Chương này có quy định khác”. Đây là một quy luật xung đột.

Lý thuyết

1 – Trình bày khái niệm, mục đích và hậu quả pháp lý của việc bảo đảm trật tự công cộng. (1 điểm)

2 – Điều 673 Bộ luật dân sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định dẫn chiếu như sau:

“thứ nhất. Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được áp dụng:

a – Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Việc từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài phải căn cứ vào bản chất của quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài chứ không chỉ căn cứ vào sự khác biệt về hệ thống pháp luật, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. nước liên quan đến hệ thống pháp luật, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam.

b – Không xác định được nội dung pháp luật nước ngoài mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng.

2. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng pháp luật Việt Nam.”

Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm mới của quy định này so với quy định hiện hành của BLDS 2005. Theo bạn, sửa đổi trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc áp dụng pháp luật nước ngoài của Tòa án Việt Nam? (2 điểm)

Bài tập

Công ty A (quốc tịch Canada) có văn phòng đại diện tại TP.HCM và giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty B (quốc tịch Việt Nam). Hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Canada. Khi có tranh chấp xảy ra, B khởi kiện ra Tòa án Việt Nam. (4 điểm)

1 – Về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam, có ý kiến ​​cho rằng: “Tòa án Việt Nam sẽ không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên vì hợp đồng không được thực hiện một phần hoặc toàn bộ tại Việt Nam”.

Bạn có ý kiến ​​gì về những nhận xét trên? (1,0 điểm)

2 – Cho rằng Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử.

a – Xin cho biết có thể áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp trên? (1,5 điểm)

b – Giả sử các bên trong hợp đồng đồng ý chọn luật Canada để điều chỉnh hợp đồng và sự lựa chọn luật của các bên thỏa mãn các điều kiện để chọn luật. Có ý kiến ​​cho rằng: “Tòa án Việt Nam phải áp dụng cả luật tố tụng và luật nội dung của Canada để giải quyết tranh chấp trên”. Ý kiến ​​của bạn về nhận định trên như thế nào? (1,5 điểm)


23. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 23

Nhận dạng

Trả lời đúng các câu sau. Tại sao? (3 điểm)

1 – Xuất phát từ nguyên tắc bảo hộ công dân, Toà án Việt Nam phải thụ lý, giải quyết mọi vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nếu ít nhất một trong các bên đương sự là công dân, cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

2 – Xung đột pháp luật có thể được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền.

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hình thức của di chúc có yếu tố nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc.

Có thể bạn quan tâm: Tuyển tập đề thi của cô Nguyễn Lê Hoài.

Lý thuyết

1 – Trình bày quan điểm của anh/chị về việc nhìn nhận hiện tượng quy chiếu? Liên hệ pháp luật Việt Nam. (1 điểm)

2 – Điều 671 Bộ luật dân sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định dẫn chiếu như sau:

“thứ nhất. Luật được dẫn chiếu bao gồm quy định về xác định luật áp dụng, quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dân sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

Trường hợp quy định về xác định pháp luật áp dụng nêu tại khoản 1 Điều này dẫn chiếu đến pháp luật Việt Nam thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dân sự.

Nếu quy định về xác định pháp luật áp dụng quy định tại khoản 1 Điều này dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba thì quy định của pháp luật nước thứ ba về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dân sự được điều chỉnh bởi quy định của pháp luật nước thứ ba. áp dụng.

Trường hợp các bên trong hợp đồng thỏa thuận chọn pháp luật thì pháp luật do các bên lựa chọn là quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dân sự, không bao gồm quy định về xác định pháp luật áp dụng. ”

Anh (chị) hãy cho biết điểm khác biệt giữa quy định này với quy định về dẫn chiếu trong BLDS 2005 hiện hành. Hãy nêu ý kiến ​​của mình về sự khác biệt đó. (2 điểm)

Bài tập

Năm 2010, Công ty Bình Minh (quốc tịch Việt Nam) ký hợp đồng mua bán thiết bị điện tử với Công ty Sunrise (quốc tịch Anh). Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC). Đồng thời, các bên thống nhất chọn Luật Anh Quốc để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Tranh chấp phát sinh, Công ty Bình Minh yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết. (4 điểm)

Tham Khảo Thêm:  liên hệ bản thân về tổ chức cơ sở đảng

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền thụ lý và giải quyết tranh chấp trên không? Tại sao? (1,5 điểm)

2 – Cho rằng Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử.

a – Có ý kiến ​​cho rằng: “Dựa trên nguyên tắc áp dụng đầy đủ, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật nước ngoài thì pháp luật Anh do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp phải được áp dụng cho toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài. Hệ thống pháp luật bao gồm cả luật nội dung và luật xung đột. Ý kiến ​​của bạn về nhận định trên như thế nào? (1 điểm)

b – Theo bạn, tòa án Việt Nam có thể áp dụng pháp luật Việt Nam trong trường hợp trên không? Tại sao? (1,5 điểm)


24. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 24

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao? (4 điểm)

1 – Thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo quy định về xung đột trong điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên và pháp luật tố tụng dân sự. việc của quốc gia.

2 – Khi các quốc gia ký kết điều ước quốc tế điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh giữa công dân, pháp nhân giữa các quốc gia thành viên thì điều ước đó luôn được ưu tiên áp dụng. áp dụng.

3 – Mọi quyết định của Trọng tài nước ngoài chỉ có hiệu lực tại Việt Nam sau khi quyết định công nhận và cho thi hành của Tòa án Việt Nam có hiệu lực pháp luật.

4 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Luật do các bên lựa chọn chỉ được áp dụng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Bài tập

bài tập 1

Tại Mỹ, June (quốc tịch Mỹ) kết hôn với Hồng (quốc tịch Việt Nam, định cư tại Mỹ). Năm 2015, hai vợ chồng về Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Việt Nam.

1 – Quan hệ hôn nhân giữa June và Hong có đương nhiên có hiệu lực tại Việt Nam không? Tại sao?

2 – Năm 2017, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết cho ly hôn. Sau khi xem xét vụ việc, Tòa án Việt Nam đã ra phán quyết: “Nếu không công nhận họ là vợ chồng thì mọi tranh chấp về tài sản sẽ do pháp luật dân sự giải quyết”. Bạn nghĩ gì về quyết định này?

3 – Giả sử năm 2017 trong một lần đi Mỹ cùng gia đình, June đã nộp đơn lên Tòa án Mỹ xin ly hôn. Sau khi bản án ly hôn của Tòa án Mỹ có hiệu lực pháp luật, June đã yêu cầu tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án trên. Bản án trên có được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam không? Tại sao?

Bài tập 2

Công ty Miami (Quốc tịch Hồng Kông) ký hợp đồng bán giấy in cho Công ty Việt Đức (quốc tịch Việt Nam). Hợp đồng được ký kết và thực hiện hoàn toàn tại Hong Kong.

Trong hợp đồng, hai bên thỏa thuận “Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng sẽ được giải quyết tại Tòa án Hồng Kông”. Khi Công ty Việt Đức nhận hàng và kiểm tra hàng hóa thì phát hiện lô hàng bị ẩm, không đảm bảo chất lượng. Công ty Việt Đức khởi kiện ra Tòa án Việt Nam.

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Tại sao?

2 – Cho rằng Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử. Có ý kiến ​​cho rằng: “Luật Hồng Kông được áp dụng để giải quyết tranh chấp trên vì các bên đã thỏa thuận lựa chọn Tòa án Hồng Kông”.


25. Đề thi Tư pháp quốc tế số 25

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao? (4 điểm)

1 – Pháp luật quốc gia được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam nếu không có điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2 – Khoản 2 Điều 123 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Thẩm quyền giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. dân sự”. Đây là quy phạm xung đột.

3 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi có tài sản có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản quá cảnh.

4 – Mọi phán quyết của Trọng tài nước ngoài chỉ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam sau khi quyết định công nhận và cho thi hành của Tòa án Việt Nam có hiệu lực pháp luật.

Bài tập

bài tập 1

Trịnh Gia (quốc tịch Singapore, cư trú tại Việt Nam). Trịnh Gia gặp tai nạn qua đời. Anh ta để lại một gia tài trong tài khoản ngân hàng Việt Nam. Các con ông tranh chấp quyền thừa kế tài sản. Toà án Việt Nam có thẩm quyền xét xử.

1 – Anh (chị) hãy xác định pháp luật áp dụng để giải quyết đối với di sản trên.

2 – Giả sử sau khi xem xét, Tòa án Việt Nam quyết định áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết vụ việc trên? Quan điểm của anh/chị về việc áp dụng pháp luật của Tòa án Việt Nam.

Bài tập 2

Ông Jung Book (quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại Việt Nam) ký hợp đồng vay tài sản với bà Mai (quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam). Theo đó, ông Jung Book cho bà Mai vay số tiền 1,3 tỷ đồng. Hợp đồng này được công chứng tại phòng công chứng số TP.HCM. Hết thời hạn vay, bà Mai không chịu hoàn trả số tiền vay và lãi vay theo thỏa thuận trong hợp đồng cho ông Jung Book. Ông Jung Book đã khởi kiện ra Tòa án Việt Nam yêu cầu bà Mai trả tiền.

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Tại sao?

2 – Theo bạn, tòa án Việt Nam phải áp dụng pháp luật của nước nào để giải quyết tranh chấp trên? Tại sao?


26. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 26

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao? (4 điểm)

1 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài là một trong những dấu hiệu xác định quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế.

2 – Trong trường hợp có điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì pháp luật Việt Nam và tập quán quốc tế điều chỉnh cùng một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nhưng hậu quả thì khác nhau. được áp dụng.

Lý thuyết

1 – Điều 678(2) Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Quyền sở hữu, quyền khác đối với động sản quá cảnh được xác định theo pháp luật của nước nơi động sản được chuyển đến, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. thỏa thuận khác.

Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nếu đây là một quy tắc mâu thuẫn? Nếu là quy phạm mâu thuẫn thì phân loại theo tiêu chí hình thức quy chiếu và cách thức quy chiếu.

2 – Công dân Anna (Nga) sinh sống tại Việt Nam chết không để lại di chúc. Di sản của bà là một trang trại ở Nga và một tài khoản ngân hàng Sacombank tại Việt Nam. Theo em, việc chia thừa kế tài sản này nên giải quyết như thế nào?

3 – Anh (chị) hãy phân tích năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân theo khoản 2 và khoản 3 Điều 676 BLDS:

“2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân; tên gọi của pháp nhân; người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; việc tổ chức, tổ chức lại, giải thể pháp nhân; quan hệ giữa pháp nhân với các thành viên của pháp nhân; trách nhiệm pháp lý của pháp nhân và các thành viên của pháp nhân đối với các nghĩa vụ của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.”

Bài tập

Công ty Blue River (Úc) ký hợp đồng bán máy điều hòa không khí cho Công ty Sông Xanh (Việt Nam). Hợp đồng được ký kết tại Việt Nam và thực hiện tại Úc. Các bên thống nhất chọn luật Singapore để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Do Công ty Sông Xanh không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng nên Công ty Sông Xanh đã khởi kiện Công ty Sông Xanh ra Tòa án Việt Nam.

1 – Theo bạn, Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng trên không?

2 – Nếu Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử thì đặc điểm của thẩm quyền này là gì?

3 – Nhận xét: Tòa án Việt Nam đương nhiên phải áp dụng pháp luật Singapore vì pháp luật Việt Nam quy định cho các bên quyền lựa chọn luật điều chỉnh nội dung hợp đồng. (Điều 683(1) BLDS 2015). Bằng những hiểu biết của mình về luật pháp quốc tế, anh (chị) hãy cho biết ý kiến ​​của mình về nhận định trên.


27. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 27

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích rõ ràng, lập luận chặt chẽ (4,5 điểm)

1 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tòa án Việt Nam có thẩm quyền thụ lý và giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. (1,5 điểm)

2 – Duyên: Luật đồng nhất; Luật quốc tịch của pháp nhân; Luật nơi có tài sản – mỗi bộ phận có vai trò nhất định trong việc giải quyết xung đột pháp luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. (1,5 điểm)

3 – Văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước Việt Nam ban hành được áp dụng trong việc điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. (1,5 điểm)

Bài tập

Công ty A (quốc tịch Việt Nam) ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty B (quốc tịch Việt Nam).

Anh C cho rằng: Trong quan hệ hợp đồng này có phát sinh xung đột pháp luật.

Anh D cho biết: Trong quan hệ trên không có xung đột pháp luật.

1 – Giả sử ông C và ông D có thể đúng. Hãy chứng minh? Giải thích tại sao phải xác định có hay không có xung đột pháp luật trong quan hệ hợp đồng? (2 điểm)

2 – Điều chỉnh quan hệ hợp đồng không có yếu tố nước ngoài khác với điều chỉnh quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài như thế nào? (1,5 điểm)

Giả sử hợp đồng này được ký kết tại quốc gia M. Thỏa thuận giữa quốc gia M và Việt Nam có các điều khoản sau:

Hợp đồng mua bán tài sản phải được lập thành văn bản và có chứng nhận của cơ quan công chứng nơi lập.

“Việc xác định hình thức pháp lý của hợp đồng sẽ căn cứ vào pháp luật của nước nơi ký kết hợp đồng.”

3 – Phân tích các phương thức điều chỉnh của lĩnh vực tư pháp quốc tế được thể hiện trong hai trường hợp trên? (4 điểm)

Lưu ý: Bài viết sạch sẽ, không dài dòng.


28. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 28

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao? (4 điểm)

1 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài là chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2 – Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nếu các đương sự đều cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

3 – Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài khi có hiệu lực pháp luật tại nước bị tuyên luôn được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

4 – Quy tắc xung đột một bên có thể dẫn chiếu đến việc áp dụng luật nước ngoài.

Lý thuyết

Điều 677 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Việc phân loại tài sản là động sản hay bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản”. (2 điểm)

1 – Đây có phải là một tiêu chuẩn mâu thuẫn? Tại sao?

2 – Nếu đây là quy phạm xung đột, hãy phân tích cấu tạo của quy luật này và phân loại nó theo tiêu chí hình thức và bản chất?

Bài tập

Anh Minh Thông (công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam) làm việc tại Văn phòng đại diện Công ty Bắc Hải (Việt Nam) tại CHLB Đức với thời hạn 03 năm (từ 2014 đến 2017) theo hợp đồng lao động. mà Minh Thông đã ký kết với Công ty Bắc Hải. Đầu năm 2015, trong chuyến công tác tại một thành phố của Đức, Minh Thông bị tai nạn giao thông, thiệt hại về sức khỏe và tài sản do lỗi bất cẩn của ông Kool (quốc tịch Đức, định cư tại Đức). ) gây ra. Minh Thông khởi kiện ông Kool ra Tòa án Việt Nam yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

1 – Xin cho biết, tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên không?

2 – Nếu Tòa án Việt Nam có thẩm quyền thì Tòa án sẽ áp dụng pháp luật nước nào để giải quyết vụ việc trên?

3 – Giả sử Mr Kool là người có 02 quốc tịch (Việt và Đức). Nếu tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại, hãy xác định luật áp dụng cho vụ việc này.

(Biết rằng giữa Việt Nam và CHLB Đức chưa ký hiệp ước liên quan)


29. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 29

Nhận dạng

Nhận định đúng? Giải thích vì sao? (3 điểm)

1 – Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bản án, quyết định dân sự (theo nghĩa rộng) của bất kỳ Tòa án nước ngoài nào đều phải được Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam thụ lý để công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. .

2 – Mục đích của việc bảo lưu trật tự công là để tránh áp dụng luật nước ngoài.

3 – Điều ước quốc tế mà Việt Nam không phải là thành viên không được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Lý thuyết

1 – Điều 676(1) BLDS 2015 quy định: “Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân được thành lập”.

2 – Quy tắc này có phải là quy tắc xung đột không?

3 – Nếu là quy phạm mâu thuẫn thì hãy phân loại theo tiêu chí hình thức và tính chất quy chiếu.

4 – Anh/chị hãy phân tích Điều 674(1)(2) BLDS 2015.

Bài tập

Công ty Lá Phong (Việt Nam) ký hợp đồng mua vật liệu xây dựng với Công ty Maple (Canada). Hợp đồng được ký kết và thực hiện tại Australia. Các bên thống nhất chọn luật Singapore để giải quyết nếu phát sinh tranh chấp liên quan đến hợp đồng. Do Công ty Maple giao hàng không đúng chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng nên Công ty Lá Phong đã khởi kiện Công ty Maple ra Tòa án Việt Nam.

1 – Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không? Và nếu Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử thì em hãy cho biết có những loại thẩm quyền nào và nêu đặc điểm của nó?

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án Việt Nam phải áp dụng pháp luật Singapore để giải quyết tranh chấp nêu trên vì tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Quan điểm của bạn về tuyên bố này.

Lưu ý: Không có điều ước quốc tế liên quan giữa Việt Nam và Canada.


30. Kỳ thi tư pháp quốc tế số 30

Nhận dạng

Những câu sau đây là đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

1 – Việc xác định thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài phải căn cứ vào hướng dẫn của các quy phạm mâu thuẫn.

2 – Mọi phán quyết của Trọng tài nước ngoài chỉ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam khi quyết định công nhận và cho thi hành của Tòa án Việt Nam có hiệu lực pháp luật.

3 – Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật Việt Nam quy định các bên có quyền chọn pháp luật thì pháp luật được áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài luôn là pháp luật. lựa chọn theo thỏa thuận của các bên.

4 – Tòa án Việt Nam không được áp dụng quy phạm xung đột pháp luật của pháp luật nước ngoài để giải quyết quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bài tập

bài tập 1

Bà Diễm Lệ (quốc tịch Việt Nam, thường trú tại TP.HCM, ông Longbeach (quốc tịch Mỹ, thường trú tại Washington))

Anh Longbeach ký hợp đồng mua căn hộ tại quận 2, TP.HCM. Hồ Chí Minh của bà Diễm Lệ. Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận chọn Tòa án Hoa Kỳ là cơ quan giải quyết tranh chấp, đồng thời chọn pháp luật Hoa Kỳ để điều chỉnh các vấn đề phát sinh từ hợp đồng.

1 – Giả sử Tòa án Hoa Kỳ thụ lý và giải quyết. Bản án của Tòa án Hoa Kỳ có được công nhận và cho phép thi hành tại Việt Nam không? Tại sao?

2 – Giả sử Tòa án Việt Nam thụ lý giải quyết thì pháp luật Hoa Kỳ sẽ được Tòa án Việt Nam áp dụng vì nguyên tắc ưu tiên áp dụng trong hợp đồng là theo thỏa thuận của các bên. Nhận xét của bạn về ý kiến ​​này.

Bài tập 2

Bản án số…/…/HN-ST của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh về vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Quế (quốc tịch Việt Nam, thường trú tại TP.HCM) và bị đơn là ông Long (quốc tịch Mỹ, thường trú tại Washington). Theo lời khai tại tòa, bà Quế và ông Long kết hôn năm 2015 tại UBND TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, anh Long về Mỹ, họ có liên lạc nhưng thường xuyên cãi vã, cự cãi. Năm 2016, bà Quế gửi đơn đến TAND TP.HCM. Hồ Chí Minh giải quyết việc ly hôn. Hãy xác định Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn trên? Tại sao?

3/5 – (2 phiếu)

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *