biên bản giám sát của ban thanh tra nhân dân


Chào Luật sư, con trai tôi mới ra trường. Trước đây, tôi học ngành công tác xã hội. Hôm nọ, bạn tôi đến thăm, anh ấy làm việc trong một cơ quan chính phủ. Ông cho biết hiện đang thiếu hụt các vị trí. Thanh tra nhân dân hỏi tôi có muốn nhận anh vào không. Tuy nhiên, việc tuyển hơi khó, phải rà soát các nội dung, trong đó có việc thẩm tra biên bản giám sát của ban thanh tra nhân dân. Tôi không biết quy định về hồ sơ giám sát của Thanh tra nhân dân hiện nay như thế nào? Hồ sơ giám sát của Ban thanh tra nhân dân bao gồm những gì? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề trên, Luật sư X xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra?

Căn cứ Điều 4 Luật Thanh tra 2010 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra như sau:

“1. Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:

a) Thanh tra Chính phủ;

b) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi là thanh tra bộ);

c) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra tỉnh);

đ) Thanh tra sở;

đ) Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện).

2. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.”

Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là gì?

+ Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở quy định tại Điều 13 Nghị định này. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến ​​nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến ​​nghị đó;

+ Xác minh những vụ việc do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giao;

+ Tham gia thanh tra, kiểm tra tại xã, phường, thị trấn khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi có yêu cầu;

+ Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử lý vi phạm theo thẩm quyền, khắc phục những sơ hở, thiếu sót phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. , cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân phát hiện vi phạm và có thành tích trong công tác dân vận. công việc;

Tham Khảo Thêm:  Tính Chất Hóa Học Của Benzen Và Đồng Đẳng, Benzen Là Chất Gì

+ Tiếp nhận kiến ​​nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Biên bản giám sát của Ban thanh tra nhân dân gồm những gì?
Hồ sơ giám sát của Ban thanh tra nhân dân bao gồm những gì?

Nguyên tắc làm việc của ban thanh tra nhân dân là gì?

Căn cứ “tiểu mục 1 Mục III Hướng dẫn 02/HD-CDN năm 2018” như sau:

“a) Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, kịp thời; làm việc tập thể và quyết định theo đa số.

b) Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị do Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo.”

Hồ sơ giám sát của Ban thanh tra nhân dân bao gồm những gì?

Căn cứ tiểu mục 3 Mục III Hướng dẫn 02/HD-CDN năm 2018 quy định như sau:

3. Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân

a) Phạm vi giám sát

Phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung sau:

+ Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học (hoặc nhiệm vụ công tác năm) của cơ quan, đơn vị;

+ Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, việc sử dụng kinh phí, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục. công dân.

Tải xuống văn bản [15,09 KB]

Ban thanh tra nhân dân được tổ chức như thế nào?

a) Ban thanh tra nhân dân được thành lập trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành giáo dục. sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị ) có tổ chức công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở không thành lập ban thanh tra nhân dân, chỉ có công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo do tính chất đặc thù mới thành lập ban thanh tra nhân dân.

b) Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức tổ chức ( sau đây gọi tắt là hội nghị cán bộ công chức ) bỏ phiếu. Ban thanh tra nhân dân trong doanh nghiệp nhà nước do hội nghị người lao động bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là hai năm.

Tham Khảo Thêm:  Công Thức Tính Cường Độ Dòng Điện Chạy Trong Toàn Mạch Điện Kín Tỉ Lệ Thuận Với

c) Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị có 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9 thành viên. Căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở dự kiến ​​số lượng thành viên Ban thanh tra nhân dân và do hội nghị công chức, viên chức quyết định.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có đặc thù hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh phân tán thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định số lượng thành viên ban thanh tra nhân dân cho phù hợp để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. .

d) Ban Thanh tra nhân dân có Trưởng ban và các thành viên. Ban thanh tra nhân dân có từ 5 thành viên trở lên được bầu một Phó Trưởng ban. Ban Thanh tra nhân dân có từ 9 thành viên trở lên được bầu 2 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Phó chủ nhiệm có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ của mình. Các thành viên khác của Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước như thế nào?

1. Thanh tra Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo. hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, ngành quản lý.

3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban. do nhân dân cấp tỉnh quản lý.

4. Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban. do nhân dân cấp huyện quản lý.

khuyến nghị

Với đội ngũ luật sư, luật sư và chuyên gia pháp lý của Luật sư X, chúng tôi tư vấn pháp lý toàn diện các vấn đề pháp luật hành chính bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn trực tuyến 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại trụ sở chính ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Tham Khảo Thêm:  Đánh Giá Samsung Galaxy A7 2016 ) Từ, Đánh Giá Nhanh Galaxy A3, A5, A7 (2016)

Thông tin liên lạc

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Hồ sơ giám sát của Ban thanh tra nhân dân gồm những gì?” Mọi vấn đề thắc mắc về thủ tục ly hôn mất bao nhiêu tiền cần được giải đáp, các luật sư, luật sư chuyên nghiệp sẽ tư vấn và giúp đỡ bạn. Hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả.

  • Facebook: www.facebook.com/luatsux
  • Tiktok:  https://www.tiktok.com/@luatsux
  • Youtube:  https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết

  • Cách tính lương làm thêm giờ theo luật mới
  • Bà bầu có được làm thêm giờ không?
  • Viên chức có được làm thêm giờ không?

Các câu hỏi thường gặp

Phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong doanh nghiệp Nhà nước được quy định như thế nào?

a) Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật;
b) Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Nghị quyết Hội nghị người lao động; kết quả đối thoại định kỳ, đối thoại theo yêu cầu được ghi vào biên bản cuộc đối thoại;
c) Việc thực hiện nội quy, quy chế của doanh nghiệp;
d) Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể;
đ) Việc thực hiện hợp đồng lao động;
e) Việc thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước; việc sử dụng các quỹ tại doanh nghiệp;
g) Việc giải quyết tranh chấp lao động;
..

Mục đích của một cuộc kiểm tra là gì?

Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kiểm tra trái phép có bị cấm không?

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh tra
1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện các hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; lạm quyền trong quá trình điều tra.
2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, không “đúng” với nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

5/5 – (2 phiếu)

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *