Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Chuẩn Nhất, Phương Pháp Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Reading: 12 Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Hay Nhất | x-lair.com trong x-lair.com

Tổng hợp 12 cách cân bằng phương trình hóa học lớp 8 chuẩn nhất

*

1.1. Sử dụng phương pháp nguyên tử cơ bản

Phương pháp này khá đơn giản, không khó đối với đa số học sinh. Đối với phương pháp cân bằng nguyên tử và nguyên tố, khi chúng ở trạng thái cân bằng, người ta cố tình viết các nguyên tố ở trạng thái khí thành các nguyên tử riêng biệt như (H2, O2, N2…). Sau đó lý luận thông qua một loạt các bước.

*

1.2. Sử dụng hóa trị hiệu quả

Hóa trị hoạt động là hóa trị của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của nguyên tố trong chất phản ứng và chất tạo thành trong phản ứng hóa học.

Với phương pháp hóa trị hiệu quả này, chúng ta có thể tiến hành theo các bước sau:

* Xác định ảnh hưởng của hóa trị: (BaCl_2 + Fe_2(SO_4)_3 —> BaSO_4 + FeCl_3 )

Do đó, từ trái sang phải, hóa trị hiệu dụng sẽ là: Ba(II) – Cl(I) – Fe(III) – SO4(II)

Tìm hóa trị hiệu dụng có bội số chung nhỏ nhất – BSCNN(1,2,3) = 6. Vậy ta chia BSCNN cho hóa trị để tìm các hệ số tương ứng: 6/1 = 6; 6/2 = 3; 6/3 = 2. Nếu sau đó chúng ta thay thế phản ứng, chúng ta sẽ nhận được:

(3BaCl_2 + Fe_2(SO_4)_3 —> 3BaSO_4 + 2FeCl_3 )

Tóm lại, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp này để củng cố khái niệm bảng hóa trịNhớ hóa trị của các nguyên tố thường gặp và cách tính hóa trị.

1.3. Sử dụng phương pháp hệ số phân số

Trong công thức chất phản ứng, bạn sẽ thay thế các hệ số bất kể số nguyên hay phân số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng nhau ở cả hai vế của phương trình. Sau đó, chống lại tất cả các tỷ lệ cược, bạn sẽ tạo ra một mẫu số chung.

Bạn đang xem: Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

*

1.4. Sử dụng phương pháp chẵn lẻ

Theo quy luật thông thường, khi một phương trình hóa học được cân bằng, số lượng nguyên tử của một nguyên tố ở cả hai vế của phương trình sẽ bằng nhau. Do đó, để phản ứng cân bằng, nếu số nguyên tốt ở vế trái hoặc vế phải là số chẵn thì vế kia có cùng số nguyên tử nguyên tố. Nếu một công thức hóa học nhất định có số nguyên tử đơn giản, thì phải thực hiện nhân đôi.

Tham Khảo Thêm:  Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Zalo Trên Samsung, Iphone, Gọi Zalo Có Ghi Âm Được Không

ĐỌC Khi nào mở thừa kế? Ý nghĩa thời điểm mở thừa kế? | x-lair.com

*

1.5. Sử dụng phương thức xuất phát từ phần tử phổ biến nhất

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách phân tích các phân tử bằng cách chọn nguyên tố có mặt trong hầu hết các hợp chất trong phản ứng đang diễn ra.

*

1.6. Sử dụng phương pháp số dư cơ bản điển hình

Các tính năng cơ bản điển hình bao gồm:

Hiếm khi có mặt chất tham gia phản ứng hóa học Hầu như có mặt gián tiếp với chất tham gia phản ứng hóa học. Các nguyên tử trong 2 không ở trạng thái cân bằng. Cách tiếp cận nguyên tố điển hình để cân bằng một phương trình hóa học như sau: Chọn nguyên tố điển hình Cân bằng bazơ điển hình Cân bằng các nguyên tố khác theo yếu tố này.

cho danh mục đầu tư Đây là một ví dụ về một phương trình hóa học: KMnO4 + HCl —> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Chúng tôi sẽ làm như sau:

một. Chọn phần tử tiêu biểu O

b. Bảng cân đối cơ bản điển hình: (KMnO_4 —-> 4H_2O )

c. Cân bằng các yếu tố khác:

Cân bằng H: (4H_2O -> 8HCl)

Bảng cân đối kế toán: (8HCl -> KCl + MnCl_2 + 5/2Cl-2 )

Từ đó ta có phương trình: (KMnO_4 + 8HCl —> KCl + MnCl_2 + 5/2Cl_2 + 4H_2O )

Nhân tất cả chúng với mẫu số chung của 2 để có được phương trình:

(2KMnO_4 + 16HCl —> 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O)

Hoặc xem thêm: bảng tuần hoàn hóa học Mới nhất – Cách sử dụng và ghi nhớ

1.7. Sử dụng phương pháp cân bằng phương trình hóa học trong dãy phi kim

Sử dụng phương pháp cân bằng phương trình này, trước tiên bạn cân bằng số lượng nguyên tử kim loại, sau đó là nguyên tử phi kim và cuối cùng là hydro. Sau đó, cân bằng nguyên tử oxy bằng cách nhập các hệ số đã biết.

*

1.8. Dùng phương pháp cân bằng phản ứng đốt cháy chất hữu cơ

Theo phương pháp này ta sẽ có các số dư sau:

1.8.1. Dùng phản ứng đốt cháy hiđrocacbon

Với phản ứng đốt cháy này, bạn sẽ cân bằng phương trình theo thứ tự sau:

Cân bằng số nguyên tử C Cân bằng số nguyên tử H Cân bằng số nguyên tử O .
ĐỌC Khoa học quản lý là gì? Cơ hội việc làm ngành Quản lý! | x-lair.com

Tham Khảo Thêm:  Tính Chất Hóa Học Của Ankin, Tính Chất Hóa Học Công Thức Cấu Tạo Của Ankin

Trong đó, việc cân bằng số nguyên tử O sẽ được thực hiện bằng cách cộng số nguyên tử O ở vế phải rồi chia cho 2 sẽ ra hệ số 0 ở vế này. Nếu số lẻ, nhân tất cả các chất ở cả hai bên với 2.

*
*
*

1.8.2. Phản ứng đốt cháy hợp chất chứa O

Với sự so sánh cân bằng này, bạn sẽ:

* Cân bằng số nguyên tử C.

* Cân bằng số hiệu nguyên tử H

* Cân bằng số nguyên tử O bằng cách tính số nguyên tử O ở vế phải. Sau đó, bạn trừ đi số nguyên tử O trong thành phần. Chia kết quả cho 2 để có hệ số của phân tử O2. Chúng ta sẽ nhân đôi cả hai vế của phương trình nếu các hệ số là số lẻ để loại bỏ mẫu số.

1.9. Dựa vào bản chất hóa học của phản ứng

Với phương pháp này, bạn sẽ lập luận ngược lại bản chất của phản ứng để cân bằng phương trình.

*
*

1.10. Sử dụng phương pháp đại số

Về nguyên tắc, ở hai vế, số nguyên tử của mỗi nguyên tố phải bằng nhau. Do đó, các bước cân bằng đại số của phương trình hóa học được thực hiện qua các bước sau:

Cho các hệ số có giá trị chưa biết Các phương trình cân bằng và đại số cơ bản dựa trên định luật bảo toàn khối lượng. Chọn một giải pháp tùy ý cho một ẩn số, sau đó sử dụng các phương trình đại số để suy ra các ẩn số còn lại

*

1.11. Sử dụng phương pháp cân bằng điện tử

Về nguyên tắc, tổng số electron của chất khử phải bằng tổng số electron của chất oxi hóa theo sự giữ electron. Thực hiện phương pháp cân bằng điện tử theo các bước sau:

* Bước 1: Các nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa được biểu diễn bằng sơ đồ phản ứng.

* Bước 2Viết các quá trình khử nhường electron và quá trình oxi hóa nhận electron

* Bước 3Nhân hệ số để thực hiện cân bằng electron như sau:

+ Tổng số electron nhận = tổng số electron nhường

+ Tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng

+ tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng)

* Bước 4: Nếu số oxi hóa không thay đổi thì cân bằng nguyên tố sẽ được thực hiện theo thứ tự sau:

ĐỌC ✅ Góc – SGK | x-lair.com

Tham Khảo Thêm:  Xét Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Và Bài Tập, Xét Sự Đồng Biến

+ Kim loại (ion dương)

+ Gốc axit (ion âm)

Môi trường axit hoặc bazơ

+ Nước (cân bằng hydro bằng cân bằng H2O)

* Bước 5: Số nguyên tử oxi 2 bên bằng nhau, bạn cần kiểm tra lại.

xin lưu ý: Cần chú ý đến chỉ số xác định của nguyên tố đó khi viết quá trình oxi hóa, khử của từng nguyên tố.

*

1.12. Sử dụng phương pháp cân bằng ion-electron

Phương pháp này có thể áp dụng cho các quá trình diễn ra trong dung dịch bao gồm các môi trường như axit, H20 hoặc dung dịch bazơ.

Chú ý các nguyên tắc sau:

+ Khi axit tham gia phản ứng: sẽ cộng H+ tạo thành H20.

+ Khi bazơ tham gia phản ứng: phải thêm H20 vào mỗi bên một lượng dư 0 để tạo ra 0H-

Thực hiện theo các bước sau để áp dụng phương pháp này:

Bước 1: Xác định các nguyên tố có số oxi hóa bị thay đổi và viết các nửa phản ứng oxi hóa khử.

Bước 2: Cân bằng các nửa phản ứng:

* Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng:

+ Thêm H+ hoặc OH-

+ Thêm H2O để cân bằng số nguyên tử hiđro

+ Kiểm tra số nguyên tử oxi ở 2 vế (phải bằng nhau)

* Thêm electron vào mỗi nửa phản ứng để cân bằng điện tích.

Bước 3: Nhân hệ số để thực hiện cân bằng electron:

Tổng số điện tử của người cho sẽ bằng tổng số lượng điện tử của người cho

Tổng số oxi hóa giảm bằng tổng số oxi hóa tăng

Bước 4: Phương trình ion rút gọn thêm các nửa phản ứng.

Bước 5: Để chuyển đổi phương trình ion đầy đủ từ phương trình ion thu gọn, chúng ta sẽ thêm một lượng anion hoặc cation bằng nhau vào cả hai vế của phương trình phân tử để bù điện tích.

Xem thêm: Chương trình Toán 10 mới (Chân trời sáng tạo), Tóm tắt nội dung chương trình Toán lớp 10

*
*

2. Kết luận

Với 12 phương pháp phương trình cân bằng hóa học vieclam123.vn gợi ý trên đây hi vọng sẽ giúp các bạn học sinh biết cách cân bằng phương trình hóa học chính xác và nhanh hơn. Chỉ cần vận dụng đúng các phương pháp một cách linh hoạt và hiệu quả là có thể giải được các bài toán Hóa học từ đơn giản đến phức tạp.


Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *