Cảm nhận của em về bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh

Cảm nhận của em về bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh – Lớp Văn Cổ Thư