Đạo Hàm Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất, Lý Thuyết Và Các Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ Nhất

Nguyên hàm lượng giác là một phần quan trọng trong chương trình toán phổ thông. Các công thức số nguyên lượng giác nói riêng khá phức tạp. Vì vậy để làm được bài tập các em phải học thuộc lòng và biết vận dụng công thức. Cùng x-lair.com ôn tập các công thức và bài tập hàm số nguyên lượng giác qua bài viết dưới đây.

1. Bảng công thức tính nguyên hàm lượng giác đầy đủ nhất

Bảng công thức nguyên hàm của hàm số lượng giác là kiến ​​thức rất quan trọng khi học chương trình toán lớp 12, đặc biệt là phần giải tích. Dưới đây là toàn bộ công thức số nguyên lượng giác cơ bản nhất được các em học sinh áp dụng nhiều trong quá trình làm bài tập.

Bạn đang xem: Hàm số lượng giác

2. Các dạng số nguyên lượng giác cơ bản

Hình thức 1: Nguyên hàm của $I = sin^{m}xcos^{n}xdx$

Trường hợp 1: Nếu m = 2k + 1 $\Rightarrow I = \int sin^{2k}xcos^{n}x.sinxdx$

$= – \int (1-cos^{2}x)^{k} . cos^{n}xd (cosx) \Rightarrow$ Đặt $t = cosx$

Trường hợp 2: Nếu n = 2k+1 $\Rightarrow$ Đặt $t = sinx$

Trường hợp 3: Nếu m, n chẵn ta dùng công thức bậc dưới

Lưu ý: Đối với nguyên hàm chỉ chứa dạng sinx và cosx.

I = ∫f(sinx) cosxdx = ∫f(sinx)d(sinx) → Đặt t = sinx

I = ∫f(cosx) sinxdx = −∫f(cosx) d(cosx) → Đặt t = cosx

Mẫu 2: Nguyên hàm $I= \int \frac{dx}{sin^{m}x.cos^{n}x} = \frac{sin^{2}x.cos^{n}x}{sin^{m } x.cos^{n}x} ….$

Trường hợp 1:

Nếu m= 2k+ 1 $I= \int \frac{sinxdx}{sin^{2k+2}x}.cos^{n}x = – \int \frac{d(cosx)}{(1 – cos^ {2}x)^{k+1}} . cos^{n}x$

Sau đó, chúng tôi đặt: $t= cosx$

Tham Khảo Thêm:  Bài Tập Hoán Vị Chỉnh Hợp Tổ Hợp Có Lời Giải Chi Tiết, Giải Bài Tập Hoán Vị

Trường hợp 2: Nếu n= 2k + 1 → Đặt $t= sinx$

Trường hợp 3: Nếu m, n chẵn ta có: $\frac{dx}{sin^{m}x} . cos^{n}x = \frac{sin^{2}x.cos^{n}x}{sin^{m}x.cos^{n}x}$

Mẫu 3: Nguyên hàm lượng giác của hàm tanx và cotx

Các nguyên hàm chứa $tanx$ hoặc $cotx$ ta thường dùng hằng đẳng thức

$\frac{1}{sin^{2}x} = 1+ cos^{2}x ; \frac{1}{cos^{2}x = 1+tan^{2}}x$

Nguyên thủy có mẫu là lớp 2 với $sinx$ và $cotx$

$Asin^{2}x + Bsinx.cosx + Ccos^{2}x$ thì ta chia cả tử và mẫu cho $cos^{2}x$

Mẫu 4:Primitive sử dụng công thức để chuyển tích thành tổng

$\int cosax . cosbxdx = \frac{1}{2}\int dx$

$\int đồng nghĩa . sinbxdx = \frac{-1}{2}$

$\int dx$

$\int sinax.cosbxdx= \frac{1}{2} \int dx$

$\int cosax.sinbxdx = \frac{1}{2} \int dx$Mẫu 5: Nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{asinx + bcosx + c}$

Chúng ta có: $\int \frac{dx}{msin^{2}\frac{x}{2}+nsin\frac{x}{2}cos\frac{x}{2}+pcos^{x} \frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{cos^{2}\frac{x}{2}(mtan^{2}\frac{x}{2}+ntan\frac{ x}{2}+p)} \overset{t=tan\frac{x}{2}}{\rightarrow} I= \int \frac{dt}{mt^{2}+nt+p}$3. Một số hàm số nguyên lượng giác và cách giải

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số: y = 7sinx?

A. 7sinx+C.

B. 7cosx+C.

C. –7cosx+C.

D. Tất cả đều sai.

Giá

Ta có: ∫7sinx dx = 7∫sinx dx = -7cosx +C.

Chọn C

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số y = 6sinx + 8cosx là:

A. –6cosx – 8sinx +C.

B. 6cosx + 8sinx +C.

C. –6cosx + 8sinx +C.

D. 6cosx – 8sinx + C

Giá

Chúng ta có:

∫(6sinx + 8cosx)dx = 6∫sinx dx + 8∫cosx dx = -6cosx + 8sinx + C.

Chọn C

Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số y = 8sinx – 8cosx

A. 8cosx – 8sinx.

B. -8cosx – 8sinx.

C. 8cosx + 8sinx.

D. Tất cả đều sai.

Giá

Ta có: ∫(8sinx – 8cosx)dx = 8∫sinx dx – 8∫cosx dx = -8cosx – 8sinx

Tham Khảo Thêm:  Chọn Định Nghĩa Về Phản Ứng Hóa Hợp Đúng Nhất:, Có Mấy Loại Phản Ứng Hóa Học

Chọn B

Câu 4: Tính: I = ∫sin⁡(x2 – x + 1).(2x – 1)dx

A. cos⁡(x2 – x + 1) + c.

B. -2 cos⁡(x2 – x + 1) + c.

C. -1/2 . cos⁡(x2 – x + 1).

D. -cos⁡(x2 – x + 1).

Xem thêm: Có nên dùng Miếng dán lột mụn hay không, cách dùng như thế nào?

Giá

Ta có: sin⁡(x2 – x + 1).(2x – 1)dx = sin⁡(x2 – x + 1).(x2 – x + 1)” dx

= sin⁡(x2 – x + 1).d(x2 – x + 1)

Đặt uu = x2 – x + 1, ta được:

⇒ I = ∫sin⁡(x2 – x + 1).(2x – 1) dx = ∫sin⁡(x2 – x + 1).d(x2 – x + 1)

Tôi = sinudu = -cosu + C = -cos⁡(x2 – x + 1) + c

Đã chọn.

Câu 5:

Tính toán

*

A. 3ln|cosx + 2| – ln⁡|cosx + 1| + c

B. -3ln|cosx + 2| – ln⁡|cosx + 1| + c

C. 4ln|cosx + 2| + 2ln⁡|cosx + 1| + c

D. 2ln|cosx + 2| – 3ln⁡|cosx + 1| + c

Giá:

*

Câu 6: Tìm nguyên hàm của hàm số y = x + tan2x

*

Giá:

Chúng ta có

*

Câu 7: Tìm nguyên hàm của hàm số y = sin7x – 7cos2x + lne

*

Câu 8: Nguyên hàm của hàm số

y = 2cos6x – 3sin4x có dạng F(x) = a.sin6x + b.cos4x. Tính 3a + 4b?

A. -4

B 4

C. 2

D. -2

Giá:

*

Câu 9: Tìm nguyên hàm của hàm số

*

Giá:

Chúng ta có:

*

Câu 10: Tìm nguyên hàm sau: $I = \int \frac{2dx}{\sqrt{3}sinx+cosx}$

Giá

*

Câu 11: Tính nguyên hàm sau: $J= \int\frac{dx}{{cos2x}- \sqrt{3}sin2x}$

Giá

*

Câu 12: Tìm nguyên hàm sau $I= \int\frac{dx}{3cosx + 5sinx +3}$

Giá

*

Câu 13: Tính nguyên hàm sau $I= \int\frac{dx}{sin^{2}x + 2sinxcosx 2cos^{2}x}$

Giá

*

Câu 14: Tính các nguyên hàm sau $I= \int \frac{4sinx+ 3cosx}{sinx+ 2cosx}$

Giá

*

Bài 15: Tìm nguyên hàm $J= \int\frac{3 cosx- 2 sinx}{cosx-4sinx}dx$

Giá:

Ta tìm A, B sao cho

Tham Khảo Thêm:  Chia Sẻ Rom Gốc Tiếng Việt Htc Desire 616 Dual Sim, Htc Desire 616 Treo Logo Úp Rom Ok

3 cosx- 2 sinx= A(cosx- 4sinx) + B(-sinx-4cosx

*

Câu 16: Tính nguyên hàm của $I=\int\frac{8cosx}{(\sqrt{3} sinx + cosx)^{2}}dx$

Giá

*
*

Câu 17: Tính nguyên hàm $I=\int\frac{8sinx+cosx+5}{(2sinx-cosx+1)}$

Giá

*
*

Câu 18: Tính nguyên hàm $I= \int cos3xcos4xdx$

Giá

*

Câu 19: Tính nguyên hàm sau $I=\int (sin^{3}x cos3x+cos^{3}xsin3x)dx$

Giá

*

Câu 20: Tính nguyên hàm sau $I= \int \frac{dx}{sinxcos^{3}x}$

Giá

*

Câu hỏi 21: Tính nguyên hàm $\int \frac{sin3x. sin4x}{tanx + tan2x}$

Giá

*

Câu 22: Tính nguyên hàm $\int \frac{dx}{sin^{3}x}$

Giá

*

Câu 23: Tính nguyên hàm $I= \int \frac{dx}{sinx sin(x+\frac{π}{6})}$

Giá

*

Câu 24: Tính nguyên hàm của

$I= \int tanx.tan(\frac{\pi}{3}-x)tan (\frac{\pi}{3}+x)dx$

Giá

*

Câu 25: Tính nguyên hàm của $I= \int \frac{dx}{sinx(x+\frac{\pi}{6})+cos(x+\frac{\pi}{12})}$

Giá

*

Để hiểu sâu hơn và thành thạo hơn trong việc giải các bài toán nguyên hàm cơ bản bằng cách áp dụng cách giải nguyên hàm tích phân, các em cùng x-lair.com theo dõi bài giảng tiếp theo của thầy Thành Đức Trung nhé!

Sau bài viết này, chúng tôi mong rằng các em đã nắm chắc toàn bộ lý thuyết và công thức về số nguyên lượng giác, từ đó vận dụng vào bài tập một cách hiệu quả. Để có thêm kiến ​​thức và các dạng toán hay, các em truy cập ngay x-lair.com để đăng ký tài khoản hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ để có kiến ​​thức tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *