Điều Chế Oxi Trong Công Nghiệp, Điều Chế Khí Oxi Trong Ptn Và Trong Công Nghiệp

Nêu các phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tại sao không áp dụng phương pháp điều chế khí trong phòng thí nghiệm, và ngược lại?

*

Điều chế oxy:

– Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng nhiệt các hợp chất giàu oxi và ít cacbon như KMnO4, KClO3,…Bạn đang xem: điều chế oxi trong công nghiệp

2KMnO4→ K2MnO4+ MnO2+ O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

– Trong công nghiệp:

a) Từ không khí: Sau khi đã loại bỏ hết hơi nước và CO2, người ta hóa lỏng không khí dưới áp suất 200 atm và hạ nhiệt độ. Chưng cất một phần không khí lỏng thu được oxy lỏng. Oxy lỏng được vận chuyển trong bình thép có thể tích 100 lít dưới áp suất 150 atm.

Bạn đang xem: Pha chế oxy công nghiệp

b) Từ nước. Điện phân nước: 2H2O

Phương pháp thí nghiệm không được áp dụng cho phòng thí nghiệm, vì trong phòng thí nghiệm chỉ điều chế được một lượng nhỏ oxi, trong khi công nghiệp đòi hỏi một lượng lớn với giá rẻ.

Chính xác 0 Bình luận (0)

*

tại sao không áp dụng phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm vào công nghiệp và ngược lại?

Hóa học lớp 10 Chương 6. Oxi – Lưu huỳnh 1 0 Gửi Hủy

Người ta không áp dụng phương pháp trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp và ngược lại, vì trong phòng thí nghiệm chỉ cần một lượng nhỏ oxi, còn trong công nghiệp thì cần một lượng lớn và rẻ tiền.

Chính xác 0 Bình luận (0) SGK trang 127

Nêu các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tại sao không áp dụng phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm vào công nghiệp và ngược lại?

Hóa Học Lớp 10 Bài 29: Oxy-ozon 1 0 Gửi Hủy

Điều chế oxy:

– Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách đun nóng các hợp chất giàu oxi, ít cacbon như KMnO4, KClO3,…

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

– Trong công nghiệp:

a) Từ không khí: Sau khi đã loại bỏ hết hơi nước và CO2, người ta hóa lỏng không khí dưới áp suất 200 atm và hạ nhiệt độ. Chưng cất một phần không khí lỏng thu được oxy lỏng. Oxy lỏng được vận chuyển trong bình thép có thể tích 100 lít dưới áp suất 150 atm.

Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Công Thức Cuộn Cảm Của Cuộn Dây, Công Thức Tính Cuộn Cảm

b) Từ nước. Điện phân nước: 2H2O

Phương pháp thí nghiệm không được áp dụng cho phòng thí nghiệm, vì trong phòng thí nghiệm chỉ điều chế được một lượng nhỏ oxi, trong khi công nghiệp đòi hỏi một lượng lớn với giá rẻ.

Chính xác 0 Bình luận (0)

1. Trình bày phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KMno4.

2. Trình bày phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm từ Zn và dung dịch HCl.

3. Có bao nhiêu cách thu hiđro và oxi? Giải thích.

Hóa học lớp 8 Bài 27: Điều chế phản ứng phân hủy oxi 2 0 Gửi Hủy

1. Nung nóng KMnO4 trên cao:

\(2KMnO_4\rightarrow^{t^0}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow\)

2. Cho Zn vào HCl thu được:

\(Zn+HCl\mũi tên phải ZnCl_2+H_2\mũi tên đi lên\)

3. Thu O2: áp lực kk hoặc nước áp lực (Xem sổ tay)

Do H2: áp suất nước hay áp suất kk (Xem sổ tay)

Chính xác 0 Bình luận (0)

1 , nhiệt phân\(KMnO_4\)

\(2KMnO_4-t^o->K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Chính xác 0 Bình luận (0)

Trình bày sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành.

Hóa học lớp 8 Bài 27: Điều chế phản ứng phân hủy oxi 1 2 Gửi Hủy

Sự khác nhau trong cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm (lab) và trong công nghiệp (CN).

– Nguyên liệu:

PTN: KClO3 hoặc KMnO4 (chất giàu oxi, phản ứng nhanh, dễ)

Mặt trời: Không khí và nước.

– Số lượng:

Phòng thí nghiệm: Thể tích nhỏ dùng để thí nghiệm.

CN: Sản lượng lớn dùng trong công nghiệp, y tế.

– Giá:

Phòng thí nghiệm: Chi phí cao.

CN: Giá thành rẻ vì nguyên liệu là không khí và nước.

Phương pháp điều chế trong CN và PTN cũng khác nhau, trong PTN nhiệt phân KClO3 (hoặc KMnO4) và trong CN hóa lỏng không khí hoặc điện phân nước.

Học tốt

chính xác 1 Bình luận (1) Khang Diệp Lục đã xóa

Phòng thí nghiệm Ngành công nghiệp
Nguyên liệu chất giàu oxi như: KMnO4. KClO3 không khí, nước
Số lượng Đủ để sử dụng sản lượng lớn
Giá Cao Ngắn

chính xác 1 Bình luận (0)

1. phương pháp thu hiđro và oxi? Giải thích vì sao?

2. nêu cách tiến hành thí nghiệm điều chế hiđro và oxi trong phòng thí nghiệm

Hóa Học Lớp 8 2 0 Gửi Hủy

Cách thu oxi: Bằng cách đuổi nước và đuổi không khí.

Cách thu khí hiđro: Như oxi.

Làm thế nào để tiến hành:

– Cho một lượng nhỏ KMnO4 (bằng hạt ngô đồng) vào đáy ống nghiệm. Nhỏ vài giọt gần miệng ống nghiệm.

– Dùng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua để đậy miệng ống nghiệm. Đặt ống nghiệm lên giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao cho đáy ống nghiệm cao hơn miệng ống nghiệm một chút.

– Nhánh dài của ống khí sâu ở gần đáy ống nghiệm (hoặc lọ thu).

– Dùng đèn cồn đun nóng toàn bộ ống nghiệm chứa KMnO4, sau đó tập trung đun nóng phần hóa chất. Kali permanganat bị phân hủy để tạo ra khí oxy. Nhận biết khí trong ống nghiệm (2) bằng que thử màu hồng.

– Sau khi kiểm tra độ kín của các nút, đun nóng ống nghiệm chứa KMnO4. Oxy được tạo ra sẽ đẩy không khí hoặc đẩy nước và được lưu trữ trong ống nghiệm chấp nhận. Dùng nút cao su bịt miệng ống đựng bình khí oxi để dùng cho thí nghiệm tiếp theo.

Chính xác là 3 Bình luận (0)

1) Đẩy nước và đẩy không khí do tính không tan trong nước của hai khí và tính chất nặng hơn không khí của oxy và tính chất nhẹ hơn không khí của hydro.

2)

– Điều chế H2: Cho viên kẽm vào dung dịch HCl lấy dư

$Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2$- Điều chế O2: Đun nóng KMnO4 trên ngọn lửa đèn cồn

$2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

Chính xác là 3 Bình luận (0) Sổ tay trang 94

Bài 2 ( SGK – 94 ) :Trình bày sự khác nhau giữa điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành.

Hóa học lớp 8 Bài 27: Điều chế phản ứng phân hủy oxi 1 0 Gửi Hủy

Sự khác nhau trong cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm (lab) và trong công nghiệp (CN).

– Nguyên liệu:

PTN: KClO3 hoặc KMnO4 (chất giàu oxi, phản ứng nhanh, dễ)

– Số lượng:

Phòng thí nghiệm: Thể tích nhỏ dùng để thí nghiệm.

CN: Sản lượng lớn dùng trong công nghiệp, y tế.

– Giá:

Phòng thí nghiệm: Chi phí cao.

CN: Giá thành rẻ vì nguyên liệu là không khí và nước.

Phương pháp điều chế trong CN và PTN cũng khác nhau, trong PTN nhiệt phân KClO3 (hoặc KMnO4) và trong CN hóa lỏng không khí hoặc điện phân nước.

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),…

(2) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng là phương pháp điều chế oxy công nghiệp duy nhất

(3) Khí ozon không màu, không mùi, tan nhiều trong nước

(4) Ozon là chất oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn oxi

(5) Ozon oxi hóa được hầu hết các kim loại kể cả Au, Pt

(6) Ở điều kiện thường, oxi và ozon có thể oxi hóa bạc thành bạc oxit

Các phát biểu đúng là:

A.2

B.1

C.3

D.4

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy bỏ

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),

(4) Ozon là chất oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn oxi

ĐÁP ÁN A

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),…

(2) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng là phương pháp duy nhất để điều chế oxi trong công nghiệp.

(3) Khí ozon không màu, không mùi, tan nhiều trong nước.

(4) Ozon là chất oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn ozon.

(5) Ozon oxi hóa được hầu hết các kim loại kể cả Au, Pt.

(6) Ở điều kiện thường, oxi và ozon có thể oxi hóa bạc thành bạc oxit.

Các phát biểu đúng là:

MỘT. 2.

b. Đầu tiên.

C. 3.

Đ. 4.

Hóa Học Lớp 12 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

Trường hợp hài lòng: 1 – 4

Chính xác 0 Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),…

Xem thêm: 3 thực phẩm người bệnh u nguyên bào võng mạc nên tránh

(2) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng là phương pháp duy nhất để điều chế oxi trong công nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Đánh Giá Gopro Hero 3 + Plus Silver Edition, Máy Quay Gopro Hero 3+ Black Edition Camera

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *