Điều Kiện Phương Trình Mặt Cầu Và Các Dạng Bài Tập Có Lời Giải Từ A

Phương trình mặt cầu tuy không có nhiều dạng toán như phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng nhưng cũng là dạng toán có trong chương trình thi THPT liên quan đến đường thẳng và mặt phẳng.

Bạn đang xem: So Sánh Mặt Cầu Điều Kiện

Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi hệ thống lại một số dạng bài tập về phương trình mặt cầu, giải các dạng toán về phương trình mặt cầu để thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

” Đừng bỏ lỡ: Các dạng toán về phương trình bậc trong không gian Oxyz cực hay

I. Lý thuyết mặt cầu, phương trình mặt cầu

1. Khối cầu là gì?

– Định nghĩa: Cho điểm O cố định và số thực dương R. Tập hợp tất cả các điểm M trong không gian cách O một khoảng R gọi là mặt cầu có tâm O, bán kính R.

*

– Biểu tượng: S(O;R) S(O;R) = {M/OM = R}

2. Các dạng phương trình mặt cầu

Phương trình chính tắc của mặt cầu:

– Mặt cầu (S) có tâm O(a; b; c), bán kính R > 0 có trục pt:

(S): (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2

So sánh chung của hình cầu:

(S): x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0

◊ Điều kiện so sánh

là phương trình mặt cầu: a2 + b2 + c2 - d > 0.”/></div>
<p> ◊ S có tâm O(a; b; c) và bán kính</p>
<p><strong>*</strong></p>
</p>
<p>  3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng</p>
<p>  • Cho mặt cầu S(O;R) và mặt phẳng (P). Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên (P) ⇒ d = OH là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P). Sau đó:</p>
<p>  ◊ Nếu d > R: Mặt cầu và mặt phẳng không có điểm chung <strong>◊ Nếu d = R: Mặt phẳng là tiếp tuyến của mặt cầu. Khi đó (P) là mặt phẳng tiếp tuyến của mặt cầu và H là tiếp tuyến</strong></p>
<p>Nếu d</p>
<p> 4. Vị trí tương quan giữa mặt cầu và đường</p>
<p> • Cho mặt cầu S(O;R) và đường thẳng Δ. Gọi H là hình chiếu của O lên Δ thì:</p>
<p> ◊ Nếu OH > R: Δ không cắt mặt cầu. <strong>◊ Nếu OH = R: Δ tiếp tuyến với mặt cầu. Khi đó Δ là tiếp tuyến của (S) và H là tiếp điểm.</strong></p>
<div style=
Tham Khảo Thêm:  Review Top 5 Ổ Cứng Di Động Nào Tốt Nhất 2022, Review Top 5 Ổ Cứng Di Động Tốt Nhất 2022

◊ Nếu OH

5. Chu vi trong không gian Oxyz

– Đường tròn (C) trong không gian Oxyz được coi là giao tuyến của (S) và mặt phẳng (P).

(S): x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0

(P): Ax + By + Cz + D = 0

– Xác định tâm O’ và bán kính r của (C).

° Tâm O” = d ∩ (P).

- Gọi d là đường thẳng đi qua O và vuông góc với mp(P).

° Bán kính:

* 6. Điều kiện tiếp xúc giữa đường thẳng với mặt cầu, mặt phẳng với mặt cầu

+ Tiếp tuyến của mặt cầu (S)⇔ d = RẺ

+ Mặt phẳng (P) là tiếp tuyến của mặt cầu (S)⇔ d = RẺ

* Xin lưu ý:

Tìm tiếp điểm Mo(xo; yo; zo). Sử dụng thuộc tính:

*

* II. Các dạng bài tập toán về phương trình mặt cầu

Dạng 1: Viết phương trình mặt cầu có tâm và bán kính

* Phương pháp:

+) Cách 1: Viết PT mặt cầu chính tắc

Bước 1: Xác định tọa độ tâm O(a; b; c).

Bước 2: Xác định bán kính R của (S).

Bước 3: Mặt cầu (S) có tâm O(a; b; c) và bán kính R là:

(S): (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2 +) Cách 2: Viết phương trình mặt cầu ở dạng tổng quát

– So sánh cuộc gọi (S): x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0

– Phương trình (S) hoàn toàn xác định nếu biết a,b,c,d a2 + b2 + c2 – d > 0.

* Ví dụ 1:

Viết phương trình mặt cầu (S), trong các trường hợp sau:

1. (S) có tâm O(2; 2; -3) và bán kính R = 3.

2. (S) có tâm O(1; 2; 0) và (S) đến và bao gồm P(2; -2; 1)

3. (S) có đường kính AB với A(1; 3; 1) và B(-2; 0; 1)

* Câu trả lời: 1. (S) có tâm O(2; 2; -3) và bán kính R = 3. có phương trình là:

(x – 2)2 + (y – 2)2 + (z + 3)2 = 9 2. (S) có tâm O(1; 2; 0) và (S) đến và bao gồm P(2; -2; 1)

-
Chúng ta có:

* * – Quả cầu trung tâm

O(1; 2; 0) bán kính R = OP = 3√2 có phương trình:

(x – 1)2 + (y – 2)2 + z2 = 18

3. (S) có đường kính AB với A(1; 3; 1) và B(-2; 0; 1)

– Chúng ta có:

*

- Gọi O là trung điểm của AB

– Hình cầu và bán kính trung tâm

*

có phương trình:

*

* Ví dụ 2:

Viết phương trình mặt cầu (S), trong các trường hợp sau:

1. (S) qua A(3; 1; 0), B(5; 5; 0) và tâm I thuộc trục Os.

2. (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (P): 16x - 15y - 12z + 75 = 0

3. (S) có tâm I(-1; 2; 0) và có tiếp tuyến Δ:

*

* Câu trả lời:

1) Gọi I(a; 0 ; 0) ∈ Os, ta có:

*
- Vì (S) đi qua A, B nên IA = IB

*

*

⇒ I(10; 0; 0) và

*

– Mặt cầu có tâm I(10; 0; 0) và bán kính

*

có phương trình là:

(x – 10)2 + y2 + z2 = 50

2) Vì mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P) nên ta có:

*

– Mặt cầu có tâm O(0; 0; 0) và bán kính R = 3 có phương trình:

x2 + y2 + z2 = 9

3) Chọn A(-1; 1; 0) Δ ⇒

*

– Đoạn thẳng có VTCP

*

vì vậy chúng tôi có:

* *

- Do mặt cầu (S) tiếp xúc với , d

= RẺ

*

⇒ Mặt cầu do đó có tâm I(-1; 2; 0) và bán kính

*

có phương trình là:

*

* Ví dụ 3:

Viết phương trình mặt cầu (S) biết:

1. (S) qua bốn điểm A(1; 2; -4), B(1; -3; 1) , C(2; 2; 3) và D(1; 0 ; 4)

2. (S) qua A(0; 8; 0), B(4; 6; 2), C(0; 12; 4) và có tâm I thuộc mp(Oyz)

* Câu trả lời:

a) Có thể giải theo hai cách:

* Cách 1: Viết dạng chính tắc của mặt cầu

- Gọi I(a;b;c) là tâm mặt cầu cần tìm, theo giả thiết:

*

*

⇒ Mặt cầu (S) có tâm I(-2;1;0) và bán kính có phương trình là:

(x+2)2 + (y – 1)2 + z2 = 26 * Cách 2: Viết pt mặt cầu ở dạng tổng quát

Để phương trình của mặt cầu có dạng:

x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0 , (a2 + b2 + c2 – d > 0).

- Các điểm A, B, C, D đều thuộc mặt cầu (S) nên nếu thay lần lượt chúng vào mặt cầu trên ta có hệ:

*

*

– Giải hệ điểm trên và thế vào các điểm của mặt cầu, ta được:

(x+2)2 + (y – 1)2 + z2 = 26

2. Vì tâm I của mặt cầu nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên ta có I(0;b;c)

– Ta lại có: IA = IB = IC

*

⇒ Mặt cầu có tâm I(0,7,5) và bán kính có pt là: x2 + (y – 7)2 + (z – 5)2 = 26.

Dạng 2: Vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng

* Phương pháp: – Sử dụng các công thức liên quan về vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng cầu:

+ Tiếp tuyến của mặt cầu (S)⇔ d = RẺ

+ Mặt phẳng (P) là tiếp tuyến của mặt cầu (S)⇔ d = RẺ

* Ví dụ 1:

Cho đường thẳng Δ:

*

và mặt cầu (S):

*

tìm số giao điểm của Δ và (S).

* Câu trả lời:

– Đường thẳng đi qua điểm M(0,1;2) và có VTCP là

*

– Mặt cầu (S) được viết lại:

(x2 – 2x + 1) + y2 + (z2 + 4z + 4) – 4 = 0

(x – 1)2 + y2 + (z+2)2 = 4

⇒ Mặt cầu có tâm I(1;0;-2) và bán kính R = 2.

– Chúng ta có

*

*

* – Ta thấy: d(I, Δ) > R nên đường thẳng không cắt mặt cầu.

* Ví dụ 2:

Cho điểm I(1;-2;3).

a) Viết phương trình mặt cầu có tâm I và tiếp tuyến với trục Oy.

b) Viết phương trình mặt cầu có tâm I tiếp xúc với đường thẳng (Δ):

*

* Câu trả lời:

a) Viết phương trình mặt cầu có tâm I và tiếp tuyến với trục Oy.

- Gọi M là hình chiếu của I(1;-2;3) lên Oy, ta có M(0;-2;0)

– Chúng ta có:

*

*

là bán kính mặt cầu cần tìm.

⇒ (x – 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 10.

b) Viết phương trình mặt cầu có tâm I tiếp xúc với đường thẳng (Δ)

– Phương trình đường thẳng (Δ) đi qua điểm M(-1;2;-3) có VTCP

*

– Chúng ta có

*
Và
*
*
*

*

*

⇒ So sánh bán kính mặt cầu I(1;-2;3)

*

Được: (x – 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 50.

* Ví dụ 3:

Mặt cầu (S) có tâm I(2;3;-1) cắt đường thẳng (Δ):

*

tại 2 điểm A, B sao cho AB = 16. Viết phương trình của (S).

* Câu trả lời:

- Đường thẳng (Δ) đi qua điểm M(11,0;-25) có VTCP là

– Gọi H là hình chiếu của I lên (Δ) nên

*

– Chúng ta có

*
Và

*

*

*
*

*
⇒

*

*

⇒ Mặt cầu (S) có tâm I(2;3;-1) và bán kính R = 17 có phương trình: (x – 2)2 + (y – 3)2 + (z + 1)2 = 172 = 289.

* Ví dụ 4:

Cho điểm I(1,0,0) và đường thẳng (Δ):

*

. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt đường thẳng (Δ) tại 2 điểm A, B sao cho tam giác IAB đều.

Xem thêm: Con ếch tiếng Anh là gì – Nghĩa của từ con ếch trong tiếng Anh

* Câu trả lời:

– Đường thẳng (Δ) đi qua M(1;1;-2) và có VTCP

*

– Chúng ta có

*
;

*

*

- Gọi H là hình chiếu của I lên (Δ), ta có:
*

*

– Xét tam giác IAB có IH = Rsin(600) nên:

*

⇒ Mặt cầu có phương trình là: * Hy vọng chia sẻ với hệ thống một lần nữa

Các dạng bài tập Toán về Phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz Trên đây là tài liệu hữu ích cho các bạn. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để x-lair.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc các bạn học tốt.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *