Suất Điện Động Cảm Ứng, Công Thức Tính Dòng Điện Cảm Ứng Điện Từ

x-lair.com giới thiệu bài Tính suất điện động và suất điện động cảm ứng cho học sinh lớp 11 nhằm giúp học tốt Vật Lí 11.

*

Bạn đang xem: Công thức tính dòng điện cảm ứng

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Nội dung bài Tính suất điện động và dòng điện cảm ứng:DẠNG 2: Tính suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện 1. Phương pháp chung – Áp dụng công thức tính suất điện động cảm ứng. – Kết hợp với các công thức về cường độ dòng điện không đổi, định luật Ôm để tính được độ lớn của dòng điện cảm ứng. 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Xác định suất điện động cảm ứng của khung dây, biết rằng trong khoảng thời gian 0,5 s, từ thông giảm từ 1,5 Wb xuống 0. Lời giải Suất điện động cảm ứng trong khung dây là Đáp án B. Ví dụ 2: Một khung dây hình tròn có diện tích 2 cm2 được đặt trong một từ trường đều, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây. Xác định từ thông xuyên qua khung dây, biết rằng Bài giải Từ thông xuyên qua khung dây là Đáp án A. Ví dụ 3: Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh dài 4 cm, đặt trong từ trường đều, có các đường sức từ xuyên qua mặt phẳng và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 300 thì xuất hiện cảm ứng từ là 2.10-5 T. Xác định từ thông xuyên qua khung dây trên Bài giải Từ thông xuyên qua khung dây là Đáp án B. Ví dụ 4: Một khung dây dẫn có đường kính hình tròn, bán kính của khung dây là 20 cm, khung dây được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều 5 2 10 T B. xác định giá trị của từ thông xuyên qua khung dây trên? Giải Đường kính của khung là 2 S = πR. Vì khung dây được đặt vuông góc với các đường sức từ nên α = 0. Từ thông xuyên qua khung dây là Đáp án B. Ví dụ 5: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có chiều dài 25 cm được đặt vuông góc với khung dây nhiễm từ. các đường sức của một từ trường đều 3 4 10 T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10-5 Wb, hãy xác định chiều rộng của khung dây trên? Bài giải Tiết diện S của khung dây bằng chiều rộng của khung dây trên là Đáp án A. Ví dụ 6: Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều, khung dây được tạo bởi các đường của hợp lực một góc 300. Tính từ thông xuyên qua khung dây? Lời giải Ta có Từ đây ta suy ra Đáp án B. Ví dụ 7: Một khung dây hình tam giác có cạnh là 10 cm, chiều cao là 8 cm. Toàn bộ khung dây được đặt trong từ trường đều, sao cho các đường sức vuông góc với khung dây thì từ thông qua khung dây là 4.10-5 Wb. Tìm độ lớn của cảm ứng từ. Bài giải Đường kính của khung dây là S. Cảm ứng từ là BT Đáp án A. Ví dụ 8: Một khung dây hình tròn có đường kính 10 cm. Cho dòng điện 20 A chạy qua vật dẫn. Tính a) Cảm ứng từ B do dòng điện gây ra ở giữa khung dây. b) Từ thông xuyên qua khung dây. Giải a) Cảm ứng từ B do dòng điện gây ra ở giữa khung dây là Đáp án B. b) Từ thông xuyên qua khung dây Đáp án A. Ví dụ 9: Một cuộn dây dẫn có chiều dài 40 cm. Gồm 4000 vòng dây, cho dòng điện chạy trong cuộn dây là 10 A. a) Tính cảm ứng từ B trong cuộn dây. b) Đặt một khung dây hình vuông đối diện với ống có cạnh 5 cm. Tính từ thông xuyên qua khung dây? Giải Đáp án A. b) Một khung dây hình vuông đặt đối diện với cuộn dây nên 0α = 0. Từ thông xuyên qua khung dây là: Đáp án B. Ví dụ 10: Một hình vuông có cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều. trường, có từ thông 4B xuyên qua khung dây có công suất 10-6 Wb. Xác định góc tạo bởi khung dây và véc tơ cảm ứng từ qua khung dây? Bài giải Góc tạo bởi khung dây và véc tơ cảm ứng từ qua khung dây là Đáp án B. Ví dụ 11: Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều, góc giữa B và vectơ Pháp tuyến là 300 làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01 s. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung dây? Giải Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là Đáp án A. Ví dụ 12: Một ống dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều 0,08 T; mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong vòng 0,2 s. Cảm ứng từ giảm xuống 0. Suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là bao nhiêu? Giải Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là Đáp án A. Ví dụ 13: Một vòng dây phẳng diện tích giới hạn 2S = 5 cm đặt trong từ trường đều cảm ứng. Mặt phẳng vòng dây tạo với B một góc 0 α 30 với B. Từ thông qua S. Lời giải Mặt phẳng vòng dây tạo với B một góc 300 nên góc giữa B và pháp tuyến là n 600. Do đó từ thông qua S là xác định đúng bằng đáp án B. Ví dụ 14: Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0 06T sao cho mặt phẳng của khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Tính bán kính của vòng dây. Lời giải Đáp án A. Ví dụ 15: Một khung dây dẫn phẳng diện tích 2 S 5cm gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều, có cảm ứng từ B 01T sao cho mức của khung dây trùng với từ trường đều. vectơ cảm ứng từ hợp một góc 600. Từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây. Bài giải Diện tích cửa từ giới hạn bởi khung dây Đáp án A. Ví dụ 16: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ tạo với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn 2.10-4 T. Từ trường đều tạo với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn là 2.10-4 T. Từ trường được tạo ra biến thiên đều trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường thay đổi. Giải Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến thiên là Đáp án A. Ví dụ 17: Một khung dây tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 600. Ban đầu cảm ứng từ có giá trị 0,05 T. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung nếu trong 0,05 s: a) Cảm ứng từ tăng gấp đôi. b) Cảm ứng từ giảm đến 0. Lời giải Ban đầu từ thông qua khung dây. Kí hiệu cho biết nếu khung dây kín thì suất điện động cảm ứng sẽ làm xuất hiện dòng điện cảm ứng có từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ngoài. Đáp án A. Ví dụ 18: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm2 ban đầu song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B,001 T Khung quay đều trong thời gian. ∆t 004 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ.

Tham Khảo Thêm:  Dàn ý tả cây bàng qua 4 mùa trong năm

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật Lớp 11 : Bài 12, Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung. Giải Ta có vì trước, vì sau n B Ví dụ 19: Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật gồm N = 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng 2 S 20 cm đặt trong một từ trường đều có các vectơ cảm ứng từ. B hợp với pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây góc 0 α 60 độ độ lớn cảm ứng từ B 004 T điện trở của khung dây R Ω 0 2 Tính độ lớn suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây nếu trong thời gian ∆t 0,01 s, từ trường hướng dẫn.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *