tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức


Mục lục

4.7/5 – (36 phiếu)

Chia sẻ chủ đề Tiểu luận: Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam, cho học sinh tham khảo. Và còn rất nhiều chủ đề tiểu luận khác được Thesis Writing Support Service cập nhật hàng ngày đến các bạn sinh viên đang làm tiểu luận triết học về chủ đề này. Tiểu luận: Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa Ở Việt Nam , nếu muốn tham khảo thêm các bài viết có thể tham khảo tại website của Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn Vui lòng.

Ngoài ra nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình viết tiểu luận môn học, luận văn tốt nghiệp thì hãy liên hệ Dịch vụ viết luận văn để được giúp đỡ bài tập về nhà. Hoặc bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn tại đây.

===> Viết luận cho môn học

LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Hội nghị đại biểu toàn quốc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữa kỳ khoá VII (01-01-1990) đã nhận định:

“Mặc dù còn nhiều yếu kém cần khắc phục nhưng đã đạt được những thành tựu quan trọng, đã và đang tạo tiền đề đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, thực hiện một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ”

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ tạo cho chúng ta một lực mới để tăng trưởng nhanh, không những thế nhờ hiện đại hóa mà chúng ta có điều kiện đi tắt đón đầu, đó là bài toán tổng hợp để giải quyết vấn đề. phát triển đất nước.

Nghiên cứu CNH, HĐH đất nước trong nền kinh tế là vấn đề bức thiết, nóng bỏng từ nhiều năm nay và đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có sinh viên. Mục đích của nghiên cứu là hiểu rõ để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng tối đa mọi nguồn lực trong nước và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Cùng với sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Là một công dân tương lai của đất nước, tôi xin góp phần nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Nội dung của luận văn bao gồm các chương sau:

 • Chương 1 – Tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam.
 • Chương 2 – Nội dung những vấn đề cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
 • Chương 3 – Kết luận chung về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

1- Công nghiệp hóa và tính tất yếu của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Nước ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế lạc hậu tự nhiên sang nền kinh tế thị trường, nghĩa là đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế sản xuất. từ một nước sản xuất nhỏ sang một nền kinh tế sản xuất lớn ngày càng hiện đại. Một ngành sản xuất lớn đòi hỏi cơ sở hạ tầng và công cụ lao động ngày càng tiên tiến. Để tạo ra những cơ sở vật chất – kỹ thuật đó, theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác, tất cả các nước đều phải tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cơ sở kỹ thuật là hệ thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghiệp phù hợp của nó mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất.

Đối với các nước đang phát triển, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho nền sản xuất hàng loạt hiện đại là một trong những nhiệm vụ kinh tế to lớn và là yêu cầu khách quan. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của một nền sản xuất lớn đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật – công nghệ ngày càng hiện đại và không ngừng nâng cao. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cơ giới hóa tư liệu sản xuất mà ngày càng hiện đại hóa ở trình độ công nghệ tiên tiến và không ngừng đổi mới. Đây là nhiệm vụ khó khăn, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của mỗi quốc gia. Chỉ có tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật cho nền sản xuất hiện đại, chúng ta mới có thể làm thay đổi căn bản đời sống vật chất và tinh thần của xã hội, đẩy nhanh tốc độ phát triển, tăng năng suất lao động, tăng năng suất lao động. thỏa mãn và thỏa mãn nhu cầu của nhân dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đường, bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật đó.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được hiểu là “Sự chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng chủ yếu lao động thủ công sang sử dụng phổ biến lao động thủ công. lực lượng lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp hiện đại tiêu biểu trên cơ sở phát triển công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao”.

Như vậy, trong bối cảnh thế giới đang chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh hậu công nghiệp, nhiều nước châu Á đã lựa chọn con đường “công nghiệp hóa đón đầu để nhanh chóng hội nhập văn minh hiện đại, biến những vùng đất nghèo nàn của quá khứ thành những xã hội hiện đại. ” Các nước này đã tạo ra những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực cho các nước đang phát triển, trong đó có nước ta (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

các nước đang phát triển nói chung và nước ta nói riêng, công nghiệp hóa là một tất yếu sống còn. Công nghiệp hóa là chìa khóa của sự phát triển, đặc biệt gắn chặt với phát triển, đặc biệt gắn chặt với tăng trưởng vì “Công nghiệp hóa chẳng qua là một phương tiện đặc biệt mạnh mẽ để tăng năng suất lao động của con người, từ đó tăng số lượng sản phẩm, tính đa dạng và số lượng của sản phẩm. Các nước được gọi là phát triển khác với các nước khác ở chỗ họ đã công nghiệp hóa.

Tham Khảo Thêm:  Đánh Giá Blackberry Passport Silver Edition, Blackberry Passport Silver Edition Mới 100%

Công nghiệp hóa tạo ra một nền kinh tế hiện đại với những ưu điểm vượt trội: năng suất cao, cơ cấu sản xuất đa dạng, việc làm phong phú hơn nhiều so với nền kinh tế chưa công nghiệp hóa.

Để đạt hiệu quả cao, công nghiệp hóa phải đi đôi với hiện đại hóa, kết hợp với tiến bộ tuần tự của công nghệ, phát triển ứng dụng rộng rãi, giải quyết nhiều việc làm cho số lượng lớn lao động hiện nay. Hiện nay. Đi tắt đón đầu để phát triển theo chiều sâu, tạo mũi nhọn theo trình độ phát triển của khoa học và công nghệ thế giới. Khoa học và công nghệ hiện đại là nhân tố then chốt của hiện đại hóa, nhưng hiện đại hóa có nội dung rộng và sâu hơn nhiều, bao gồm các mặt kinh tế, chính trị và văn hóa.

Hiện đại hóa là quá trình mà các nước đang phát triển tìm cách đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế, thực hiện cải cách chính trị và củng cố xã hội của họ để hướng tới một hệ thống kinh tế xã hội. nền chính trị văn minh tiên tiến. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của con người là bài toán khó cả trong mối quan hệ giữa con người với con người và con người với tự nhiên. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta phải thay đổi sâu sắc cách chúng ta nhìn, suy nghĩ và hành động. Quán triệt tư tưởng đó, Đảng ta đã xác định thực chất của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là quá trình thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công lao động xã hội mới là quá trình tích lũy xã hội. chủ nghĩa để không ngừng mở rộng quá trình tái sản xuất. Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được xác định là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Như vậy, không còn như trước đây coi công nghiệp nặng là ngành dẫn đầu tuyệt đối. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có những đặc điểm riêng của mỗi nước, nhưng đó chỉ là sự vận dụng một quá trình quá độ chung cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình rộng lớn và phức tạp, bản chất của nó bao gồm các mặt sau:

 • Trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho nền kinh tế.
 • Xây dựng cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý.

Thực hiện tốt CNH, HĐH có ý nghĩa to lớn: làm thay đổi lực lượng sản xuất, thay đổi căn bản công nghệ kỹ thuật, công nghệ sản xuất tăng năng suất lao động, tạo tốc độ phát triển cao. xã hội hóa về khoa học và công nghệ. Hơn nữa, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mối quan hệ giữa các ngành rất phức tạp và đa dạng, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều tiết vĩ mô của Nhà nước, tạo khả năng tích lũy tiền tệ. thủ đô. Tất cả những điều này chỉ có thể đạt được thông qua quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Chỉ có công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới có khả năng thiết thực chăm lo phát triển tự do toàn diện nhân tố con người, tạo điều kiện mở rộng hợp tác quốc tế và củng cố quốc phòng.

Quán triệt tầm quan trọng của vấn đề, tính cấp thiết của CNH, HĐH để xử lý nguy cơ ngày càng tụt hậu về kinh tế, không phải bây giờ mà ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (9-1996), Đảng ta đã đề ra đường lối CNH, HĐH. coi đó là nhiệm vụ xuyên suốt của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Trong những năm tháng chiến tranh, Đảng và Nhà nước ta vẫn kiên trì đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo nên sức mạnh cho đất nước. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nghị quyết của Đại hội Đảng (từ Đại hội VI đến Đại hội VIII) đều kiên định với đường lối đổi mới và đề ra những nội dung cụ thể, phù hợp cho từng thời kỳ. Giai đoạn.

Đại hội VIII của Đảng nhận định: “Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là một bước rất quan trọng trong thời kỳ phát triển mới – đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Với tất cả những ý nghĩa to lớn trên, CNH, HĐH là tất yếu, khách quan là nội dung và con đường duy nhất đúng đắn để kinh tế – xã hội nước ta phát triển nhanh và bền vững. có hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

2- Cơ hội và thách thức đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là con đường phát triển của nước ta trong thời kỳ mới. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Trong hành trình hướng tới tương lai, chúng ta không được quên rằng đất nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu, khoảng cách về trình độ phát triển so với các nước xung quanh còn xa, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn còn. là một thử thách khó khăn. Một số thế lực vẫn muốn thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng nước ta. Trong khi đó, tham nhũng quan liêu vẫn là nguy cơ lớn.

Tuy nhiên, chúng ta có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những yếu tố thuận lợi do môi trường quốc tế mang lại và những động thái mạnh mẽ mà chúng ta tạo ra đã trở thành nguồn lực tổng hợp đưa đất nước tiến lên.

Môi trường quốc tế hiện nay có nhiều biểu hiện tích cực rất thuận lợi cho phát triển. Đó là xu thế quốc tế hóa với sự phân công lao động ngày càng phát triển, là tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghệ, nhất là xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, điều đó giúp những nước đi sau như chúng ta có điều kiện nhìn xa trông rộng, tìm ra cho mình những nhân tố phù hợp, rút ​​ra cho mình những bài học thành công của các nước đi trước trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý đến quản lý kinh tế vĩ mô thúc đẩy doanh nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ quốc gia. danh tính.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang quốc tế hóa, khu vực hóa, xu thế hòa bình, hợp tác đang phát triển. Chúng ta có thể tận dụng các khả năng về vốn, thị trường, công nghệ và quản lý thế giới. Đặc biệt trong những năm tới những thuận lợi đó đang phát triển theo chiều hướng thuận lợi hơn cho chúng ta, đó là những thành tựu của công cuộc đổi mới mở rộng quan hệ đối ngoại của chúng ta trong thời gian qua. ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ký hiệp định chung với EU) cũng như những diễn biến trên thế giới đã tạo cho ta những lợi ích mới, tình hình chính trị – xã hội ở nước ta ổn định. Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN ngày 28/7/1975 và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ tại Việt Nam được dỡ bỏ ngày 3/2/1994 đã mở ra một hướng phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta có thêm điều kiện thuận lợi để hội nhập với khu vực và thế giới, tham gia tích cực vào quá trình phân công lao động và hợp tác quốc tế. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Tham Khảo Thêm:  Trong Hệ Si Đơn Vị Của Cảm Ứng Từ Là Gì? Công Thức Cảm Ứng Từ

Hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là pháp luật đầu tư đang từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, tình hình kinh tế – xã hội trong nước ổn định… cũng là những yếu tố góp phần tạo môi trường thuận lợi. thị trường đầu tư thuận lợi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước vào Việt Nam. Một lợi thế khác mà chúng ta phải kể đến là nguồn tài nguyên tiếng Việt. Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng với vùng biển và thềm lục địa rộng lớn với bờ biển dài 3.260km, diện tích vùng biển và thềm lục địa thuộc quyền tài phán quốc gia lớn gấp 8 lần diện tích đất liền. gắn với một tiềm năng phát triển tổng hợp được đánh giá là lớn và đa dạng. Thực tiễn cho thấy, những quốc gia biết tận dụng và khai thác tiềm năng lợi thế của biển một mặt đạt tốc độ phát triển kinh tế cao. Các “con rồng” châu Á đều là những vùng lãnh thổ hải đảo hoặc bán đảo có ngành kinh tế biển luôn đóng vai trò then chốt trong phát triển.

Xét về yếu tố thị trường, chúng ta đang phải đối mặt với điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn so với giai đoạn những năm 1960-1970. Thị trường Việt Nam ra đời quá non trẻ, một mặt còn thiếu nhiều yếu tố thị trường. các thị trường như thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản kể cả thị trường chất xám… mặt khác cơ chế thị trường còn những vấn đề chưa thật thông suốt. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh với Việt Nam có lợi thế hơn về trình độ công nghệ và kinh nghiệm thương mại quốc tế.

Có thể nói, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình lâu dài đầy khó khăn, gian khổ đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn Đảng, toàn dân đã đề ra quyết tâm thực hiện.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Ở VIỆT NAM

1 Nội dung chủ yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Mặc dù công nghiệp hóa có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến các giá trị văn hóa truyền thống, v.v., nhưng nó vẫn là một giai đoạn phát triển mà các quốc gia, trừ một nền kinh tế, đã trải qua. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, muốn vượt lên với trình độ phát triển cao thì phải đi qua nông nghiệp.

Xuất phát từ những điều kiện thuận lợi và khó khăn trên, Đảng ta đã chủ trương CNH, HĐH theo hai nội dung cơ bản:

 • Trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho nền kinh tế.
 • Xây dựng cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý.

1.1 Trang bị công nghệ hiện đại cho các ngành kinh tế

Để thực hiện CNH, HĐH trong điều kiện kỹ thuật ngày nay, quá trình trang bị công nghệ hiện đại cho các ngành kinh tế là vô cùng quan trọng, nó phải gắn liền với quá trình hiện đại hóa cả về phần cứng và phần mềm của công nghệ.

Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật thứ nhất nổ ra vào khoảng cuối những năm 30 của thế kỷ 18 và diễn ra đầu tiên ở Anh với nội dung chủ yếu là chuyển dịch lao động. lao động thủ công lên lao động cơ khí. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ hai diễn ra vào khoảng thế kỷ XX với tên gọi là cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Cả hai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ thế giới đã và đang có vai trò to lớn đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mọi quốc gia, nhất là những quốc gia có nền kinh tế kém phát triển. Nó tạo ra nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc, là quá trình ứng dụng thành tựu khoa học vào thực tế, tạo ra tư liệu sản xuất, nhà xưởng, bến bãi… hiện đại, phù hợp với điều kiện và đặc điểm. của mỗi quốc gia hay nói cách khác là xây dựng một cơ sở hạ tầng đủ mạnh.

Cơ sở hạ tầng chi phối tất cả các giai đoạn phát triển kinh tế. Qua kinh nghiệm của các nước thành công ở châu Á – Thái Bình Dương trong thời gian qua, chúng ta càng thấy vai trò và tính cấp thiết của việc phải củng cố, mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng.

1.2  Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ liên quan đến phát triển công nghiệp mà còn liên quan đến sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động của một quốc gia. Đó là một tất yếu vì nền kinh tế của một quốc gia là một hệ thống thống nhất gồm các ngành, lĩnh vực hoạt động có quan hệ mật thiết với nhau. Thay đổi kinh tế sẽ kéo theo hoặc đòi hỏi những thay đổi thích ứng trong các lĩnh vực hoạt động khác.

Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý là yêu cầu tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa. Cơ cấu kinh tế đó phải đảm bảo các yêu cầu sau: (Luận án: Quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

 • Phản ánh chính xác và đáp ứng yêu cầu của các quy luật khách quan, đặc biệt là các quy luật kinh tế.
 • Phù hợp với xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trên thế giới ngày nay.
 • Bảo đảm sử dụng tối ưu lợi thế so sánh về tài nguyên và lao động của các nước công nghiệp phát triển.

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phát huy tối đa và khai thác có hiệu quả những tiềm năng vốn có của ngành, địa phương, đơn vị kinh tế cơ sở.

Xây dựng cơ cấu kinh tế mới hợp lý trong quá trình công nghiệp hóa là việc làm có ý thức, có kế hoạch và do đó nhất thiết phải dựa trên các yếu tố và nhu cầu, điều kiện tự nhiên và tiềm năng của đất đai. Nước. Trên cơ sở xem xét tình hình đất nước, Đảng ta đã khẳng định, công nghiệp hóa ở nước ta là quá trình tạo ra một “cơ cấu kinh tế công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ” gắn với sự phân công và phù hợp quốc tế sâu sắc. rộng.

Tóm lại, hai nội dung cơ bản của quá trình CNH, HĐH là trang bị kỹ thuật hiện đại cho các ngành kinh tế, phát triển và chuyển dịch cơ cấu hợp lý. Thúc đẩy phân công lao động xã hội hình thành nhiều ngành nghề mới có tác dụng tốt đối với quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và có hiệu quả xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Nên Mua Tivi Hãng Nào Bền Nhất, Nên Mua Tivi Hãng Nào Tốt Nhất Và Bền Nhất 2022

2- Giải pháp thực hiện CNH, HĐH ở Việt Nam Nam giới

Sau khi đã xác định được mục tiêu, những thuận lợi, khó khăn và nội dung của CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân của nước ta, một vấn đề không kém phần quan trọng là đề ra các giải pháp để đạt được mục tiêu này. đến những mục tiêu đó. Theo tôi cần tập trung vào 4 vấn đề chính sau: (Tiểu luận: Quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Một là, giải pháp về chính sách kinh tế vĩ mô.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta, chúng ta phải đặc biệt coi trọng vai trò quản lý và điều tiết nền kinh tế của nhà nước. với nền kinh tế.

Thứ hai, giải pháp về tạo vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

Vốn là tiền đề cơ bản cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nước ta tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện rất thiếu vốn. Vấn đề là làm sao huy động đủ vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

Thứ ba, giải pháp công nghệ.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng thời là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Để đạt được mục tiêu này, phải phát triển công nghiệp, đổi mới công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế, sử dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới.

Thứ tư, giải pháp nâng cao trình độ của người lao động.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố chiến lược. Giải pháp này nhằm không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của người lao động, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế am hiểu kinh tế thị trường, đội ngũ cán bộ nhà nước. có trình độ và năng lực điều hành kinh tế theo pháp luật. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

2.2 Huy động vốn từ bên ngoài.

Ngoài việc tạo vốn trong nước, cần thu hút vốn từ bên ngoài. Vì vậy, cần có chính sách hợp lý để tận dụng quyền viện trợ, vốn vay và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Để làm được điều này, cần có các giải pháp sau:

 • Thực hiện chính sách mở cửa với bên ngoài là điều kiện kiên quyết để mở đường thu hút mọi nguồn vốn từ bên ngoài vào đầu tư phát triển và CNH, HĐH đất nước. Thông qua các hoạt động chính trị, ngoại giao tích cực góp phần đa dạng hóa, đa phương hóa các hoạt động kinh tế, góp phần khắc phục những khó khăn lớn của nền kinh tế nước ta nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi. thuận lợi.
 • Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông, viễn thông, kho tàng bến bãi, nhà xưởng tạo điều kiện vật chất thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đầu tư vào Việt Nam.
 • Duy trì và đẩy mạnh chính sách kinh tế nhiều thành phần để nâng cao trình độ và chất lượng kinh tế nhà nước, mở rộng kinh tế tư nhân và mở rộng nền kinh tế. gia đình nhằm thu hút hoạt động đầu tư và thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham gia tích cực hơn vào quá trình phân công lao động trong khu vực và trên thế giới. Thông qua nhiều hoạt động tích cực, linh hoạt, khéo léo để tranh thủ sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân các nước, tạo tiền đề thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các hoạt động. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Ngoài ra, cần xây dựng và kiện toàn hệ thống chính sách chuẩn bị cho dự án đầu tư: xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới hệ thống hành chính để giảm phiền hà, hoàn thiện cơ chế. điều hành, quản lý vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời phải tạo cơ sở cho đối tác đầu tư thấy được khả năng hoàn vốn của bên vay, thông qua tiềm lực hiện có và luật đầu tư cũng như khả năng quản lý.

Cùng với việc khai thác tối đa mọi nguồn vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sử dụng tối ưu từng đồng vốn, chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ. các bộ ngành cũng như của mọi tầng lớp nhân dân.

KẾT LUẬN (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Tóm lại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là lời giải cho bài toán phát triển, trực tiếp đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. CNH, HĐH tạo ra xu thế thay đổi căn bản tình hình kinh tế – xã hội của đất nước trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực và lợi thế trong nước, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. kinh tế, xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với trình độ khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại. CNH-HĐH là quá trình xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, tạo hướng chuyển dịch cơ cấu trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cũng có nhiều yếu tố thuận lợi, thời cơ và khả năng để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày nay, tốc độ tăng trưởng cao và ấn tượng trong sự ổn định chính trị – xã hội của nước ta trong những năm đổi mới chứng tỏ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã đạt được những thành tựu nhất định. Nền kinh tế có nhiều khởi sắc mặc dù mới bước đầu nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

CNH-HĐH đặt chúng ta trước những thách thức to lớn, vì vậy cần xây dựng hệ thống giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy lùi rủi ro, thúc đẩy quá trình CNH-HĐH tiến bộ. tiến tới một bước. Đó là các giải pháp về chính sách vĩ mô của nhà nước, đổi mới công nghệ, tạo vốn, sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao trình độ lao động và quản lý kinh tế. Hiệu quả sử dụng vốn và tạo vốn là một trong những vấn đề cấp bách và quan trọng hiện nay. Cùng với việc phát huy các nguồn vốn trong nước, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở cửa nền kinh tế để khai thác các nguồn vốn viện trợ, vốn vay, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút vốn đầu tư. đầu tư nước ngoài, xây dựng phương án sử dụng vốn hiệu quả. Công nghiệp hóa-hiện đại hóa là “chìa khóa vàng” để tiến tới hiện đại và phát triển.

Chúng ta nghiên cứu vấn đề này không ngoài mục đích tìm ra những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của đất nước. Qua sự phân tích, đánh giá về mặt lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới về quá trình CNH, HĐH, chúng ta có thể rút ra những đặc điểm phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. Nam và tìm ra những phương hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam)

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi lớp 3

4.7/5 – (7 phiếu) Công việc lãnh đạo ngày nay được coi là rất khó khăn. Bởi không chỉ có trách nhiệm truyền thụ kiến ​​thức chuyên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *