tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đạo đức


Mục lục

2.3/5 – (3 phiếu)

Chia sẻ chủ đề Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cho học sinh tham khảo. Và còn rất nhiều chủ đề tiểu luận khác được Thesis Writing Support Service cập nhật hàng ngày đến các bạn sinh viên đang làm tiểu luận triết học về chủ đề này. Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng , nếu muốn tham khảo thêm các bài viết có thể tham khảo tại website của Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn Vui lòng.

Ngoài ra nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình viết tiểu luận môn học, luận văn tốt nghiệp thì hãy liên hệ Dịch vụ viết luận văn để được giúp đỡ bài tập về nhà. Hoặc bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn tại đây.

===> Viết Tiểu luận cho Chủ đề

Mở đầu: (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu đề tài

Trước khi đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại lời căn dặn về Đảng và vấn đề đạo đức cách mạng: “Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật cần, kiệm, liêm, chính, chính trực, công minh, chí công vô tư, Đảng ta phải giữ trong sạch, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Suốt cuộc đời Người đã hoàn toàn tự giác thực hiện những tư tưởng, nguyện vọng đạo đức cách mạng; Người vừa là nhà lý luận đạo đức cách mạng, vừa là tấm gương đạo đức trong sáng, nguyên bản nhất.

Về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức ấy không phải là đạo đức thủ cựu. Đó là đạo đức mới. Đạo đức cao cả, không vì danh lợi của cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của nhân loại. Và theo cách diễn đạt giản dị của Người: Đạo đức như gốc của cây, là nguồn của sông suối, là sức mạnh của con người, là sức mạnh để gánh vác mà đi xa. Ngay trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta tiến hành sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Người đã khái quát và căn dặn: “Nước ta mỗi người, Đảng ta mỗi người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn. , không chắc rằng hôm nay và mai sau còn được mọi người yêu mến, ngợi ca, nếu tấm lòng không còn trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.” Người cũng thường xuyên nhấn mạnh: “Đảng phải là đạo đức, là văn minh”, người cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng phải vừa hồng vừa chuyên, có đủ đức và tài, lấy đức là gốc; phải trung với nước, hiếu với dân. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập, nghiên cứu và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, công chức đối với Bác kính yêu – Người có tư tưởng và tầm vóc vĩ đại đã vượt qua mọi trở ngại. không gian và thời gian, trở thành biểu tượng cao đẹp của nền văn minh nhân loại: Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Chương 01: MỘT NGƯỜI CÁCH MẠNG PHẢI CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG LÀM NỀN

01: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức mà còn đề cập đến một khía cạnh khác, đó là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Bác Hồ đã mở rộng nội dung công tác xây dựng Đảng bao gồm cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lối sống. Đây là đóng góp lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin.

02: Như một kẻ hạ đẳng. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Nghiên cứu cho thấy, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng. Trong tác phẩm “Đường Khách Mạng”, Bác đã nhắc đến “Là một nhà cách mạng” ở mục đầu tiên. Bác đề cập đạo đức cách mạng trong 3 mối quan hệ: Mình, với người, với việc.

 • Là một pariah:
 • Hãy là chính mình: tiết kiệm
 • Hòa bình nhưng không có ý kiến
 • Tôi quyết định thay đổi bản thân
 • Cẩn thận nhưng không rụt rè Kiên nhẫn (chăm chỉ)
 • Hay học, xét công, chí công vô tư
 • Không hiếu thuận, không kiêu ngạo. Nói những gì bạn phải làm
 • Giữ vững lý tưởng
 • Bớt ham muốn vật chất Bí mật.
 • Đối với đúng người:
 • Đối với mỗi người, tha thứ
 • Với khối lượng nghiêm trọng
 • Bản vẽ thuyết trình cho trái tim
 • Trực tiếp không dám
 • Hay xét người.
 • + Phải làm việc:
 • Xem xét tình hình một cách cẩn thận
 • Quyết đoán
 • Can đảm
 • Tuân phục nhóm. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Theo Bác, muốn cách mạng thành công thì người cán bộ cách mạng phải có đạo đức. Bởi sự nghiệp cách mạng là to lớn, luôn luôn khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì phấn đấu lâu dài của mỗi cá nhân và của toàn Đảng. Vì vậy, nếu người cách mạng không có đạo đức thì khó có thể trường tồn và không thể hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

03: Phẩm chất cơ bản của người cách mạng

Bác từng nói: “Làm cách mạng để cải biến xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, là một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài và gian khổ. Chỉ có sức mạnh mới có thể mang gánh nặng và đi xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình. “Mọi việc thành công hay thất bại, mấu chốt là người cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. “Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại không sợ, rụt rè rút lui…”, “khi gặp thuận lợi, thành công mà vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, hồn nhiên, khiêm tốn”. “, “lo trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ”, “lo cho hoàn thành tốt nhiệm vụ, không kèn cựa hưởng thụ, không công bằng, không quan liêu, không hách dịch, tham nhũng”.

Bác Hồ thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng: “Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu cho lợi ích của dân tộc”. Bác yêu cầu những người cách mạng phải thấy rõ điều đó và ra sức phấn đấu vì sự nghiệp cao cả và sứ mệnh lịch sử vẻ vang đó. Trong bài viết về đạo đức cách mạng năm 1958, Bác Hồ đã nêu rõ bản chất, nội dung của đạo đức cách mạng, đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bài viết này, Bác đề cập đến 5 phẩm chất đạo đức mà người cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện và giữ gìn. Đó là: (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.

 • Đó là phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đảng.
 • Bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải kiên quyết đánh thắng mọi kẻ thù, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không khuất phục, không cúi đầu.
 • Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết.
 • Đạo đức cách mạng là hòa với quần chúng thành một khối, phải tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng.

Đó là phẩm chất cơ bản mà Bác Hồ yêu cầu người cách mạng phải có để làm nền tảng.

Chương 02: Những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Đi sâu nghiên cứu di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta thấy, Bác Hồ có những chỉ dẫn về chuẩn mực đạo đức cụ thể đối với từng đối tượng, từ cán bộ, đảng viên, nông dân, trí thức, công an, bộ đội, văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, thiếu niên. Ở đây, chúng tôi đi sâu tìm hiểu những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Bác Hồ yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải phát huy:

01: TRUNG VỚI NƯỚC, TRUNG VỚI DÂN, Quyết tâm phấn đấu suốt đời hy sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc và Chủ nghĩa xã hội

Xét về mối quan hệ của đạo đức, Bác đặt lên hàng đầu mối quan hệ giữa dân với nước, giữa dân với nước. Đây là mối quan hệ chi phối tất cả các mối quan hệ khác. Chính vì vậy, Bác đặt lòng trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất hàng đầu của người đảng viên. Trung với nghĩa là một quan niệm đạo đức truyền thống nhưng được Bác vận dụng trên quan điểm mới, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới.

Trong quan điểm của Bác Hồ, “trung với nước, hiếu với dân” có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì “dân là của dân, nước là nước của dân”. Tức là dân làm chủ đất nước. Theo quan điểm của đạo đức phong kiến, coi nước là của vua, vua là người quyết định mọi việc, còn dân chỉ có bổn phận làm đầy tớ trung thành theo quan điểm “Quân tử bất tử”. và là bất trung” Nếu tôi phải chết, tôi phải chết, nếu tôi không tuân lệnh vua, tôi là bất trung). Rõ ràng, quan điểm của Bác hoàn toàn khác với quan điểm của đạo đức phong kiến. Bác Hồ chỉ rõ: “Trung với Tổ quốc, hiếu thảo là hiếu với đồng bào”. Và chính anh là biểu tượng đẹp đẽ thể hiện phẩm chất này. Cả cuộc đời vì dân, vì nước. Khi chuẩn bị từ biệt cõi đời này, Bác Hồ cũng đã tính toán để không làm lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân vào việc riêng của mình. Bác Hồ đã khẳng định: “Mọi lúc, mọi nơi chỉ theo đuổi một mục đích là ích nước, lợi dân”. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Và “hiếu với dân” đã được Bác Hồ cụ thể hóa chủ trương “Đảng và Chính phủ là đầy tớ của dân”, “chính quyền phải lo cho dân: dân ăn, dân mặc, dân lo cho dân”. dân có nơi ở, làm cho dân có học”. Bác Hồ cũng chỉ rõ: “Chính sách của Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm lo đời sống của nhân dân. Dân đói là Đảng, Chính phủ có lỗi; dân lạnh nhạt là lỗi của Đảng, Chính phủ; dân dốt là Đảng, Nhà nước có lỗi; Dân ốm đau là lỗi của Đảng ta, Chính phủ ta. Vì vậy, cán bộ Đảng, chính quyền từ trên xuống dưới phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân”. Bác dạy cán bộ các cấp là “công bộc của dân, nghĩa là gánh vác việc chung cho dân”. Điều gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.” Phẩm chất trung với nước, hiếu với dân được coi là cốt lõi cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tham Khảo Thêm:  Free Download Windows Loader V2, Windows 7 Loader 2

02: YÊU THƯƠNG, QUÝ NGƯỜI (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Qua nghiên cứu, chúng ta thấy, Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nhân nghĩa của dân tộc kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của con người mà đỉnh cao là chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Bác Hồ xác định phẩm chất yêu thương, kính trọng nhân dân là một trong những phẩm chất, tiêu chuẩn đạo đức cách mạng cao đẹp nhất của người đảng viên.

Tình yêu thương con người của Bác Hồ trước hết là dành cho đại đa số nhân dân lao động, những người nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột trên hành tinh của chúng ta. Tình yêu thương con người của Bác thật bao la. Với tình yêu thương đồng bào, Bác Hồ chỉ có một mong muốn duy nhất: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta được bảo vệ, được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc”. , ai cũng có thể học tập. Đối với Bác, cả cuộc đời Người chỉ vì dân, vì không có gì cao cả và quý hơn nhân dân, đất nước. Bác yêu dân, yêu dân tôi. Bác đã từng nói: “Tất cả Đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, cho hạnh phúc của dân tộc, khi phải ẩn cư trong núi, hay ra vào tù ngục, xông pha nguy hiểm, chính là vì điều đó. mục đích.”

Lòng yêu thương con người của Bác còn thể hiện rõ nét trong mối quan hệ đồng chí, đồng đội, anh em. Nhưng đối với bản thân Bác đòi hỏi phải nghiêm khắc, còn đối với bạn bè, đồng chí thì phải độ lượng, đòi hỏi mọi người phải có lòng kính người, kính trọng nhau. Đối với cán bộ, đảng viên, Bác dạy chủ nghĩa Mác-Lênin để yêu thương nhau hơn. Bác nói: “Học chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có nghĩa, có tình”. Đối với Bác, chỉ có nâng con người lên chứ không để con người bị hạ thấp, vùi dập, dù họ có khuyết điểm, khuyết điểm. Vì vậy, phải tự phê bình và phê bình để nêu lên những mặt tích cực, hạn chế những mặt hạn chế để mỗi người ngày càng tốt hơn, có ích hơn cho Đảng, cho đất nước. Và Bác căn dặn mọi người khi tự kiểm điểm phải thẳng thắn, chân thành giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Ở đời ai cũng có chỗ tốt chỗ xấu. Phải khéo bồi bổ cái tốt, khéo sửa cái xấu.” Đối với Đảng, Bác Hồ yêu cầu “Đảng phải yêu cán bộ, nhưng yêu không phải là vỗ về, chiều chuộng, mặc cho cán bộ. Tình yêu là để giúp họ học hỏi nhiều hơn và tiến bộ hơn. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Lòng yêu nước thương dân của Bác càng thể hiện rõ trong Di chúc của Người. Trong di chúc, Bác căn dặn Đảng và Chính phủ công việc đầu tiên trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh là: “Trước hết phải lo cho dân”. Thứ nhất là đối với cán bộ, bộ đội, dân quân, du kích, thanh niên xung phong; cho các liệt sĩ; với cha, mẹ, vợ, con của thương binh, liệt sĩ; với phụ nữ, nông dân…. cuối cùng là những nạn nhân của chế độ cũ… Bác không bỏ sót một vật nào, thể hiện tấm lòng yêu thương đối với mọi người.

03: CẦN GIỮ SỰ CHÍNH TRỰC

Đức tính “cần, kiệm, liêm, chính” theo Hồ Chí Minh là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Đó là những đức tính mà mỗi cán bộ, đảng viên tự mình lấy đó để điều chỉnh, soi rọi và thực hiện trong mọi hoạt động. Cần, kiệm, liêm, chính – cũng là phẩm chất của đạo đức truyền thống, nhưng được Bác đưa vào những nội dung theo yêu cầu mới, khác cơ bản về đối tượng thực hiện. Chế độ phong kiến ​​cũng nêu quan niệm cần, kiệm, liêm, chính nhưng chúng bắt nhân dân phải làm để phục vụ lợi ích của chúng, chứ giai cấp phong kiến ​​không bao giờ làm. Còn với Bác, đặt ra cần, kiệm, liêm chính là buộc cán bộ, đảng viên phải làm gương cho nhân dân noi theo, đem lại lợi ích cho dân, cho nước.

Tháng 3 năm 1947, trước yêu cầu “kháng chiến, kiến ​​quốc”, Bác Hồ đã kêu gọi thi đua xây dựng “đời sống mới cần, kiệm, liêm, chính” và giải thích rất rõ ràng, dễ hiểu. Tháng 6-1949, để tiếp tục răn dạy cán bộ về đạo đức, Bác Hồ viết tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính”. Bác coi bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính” là những đức tính của người cán bộ cách mạng, giống như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Bác viết: (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

 • “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
 • Trái đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
 • Người có bốn đức: cần, kiệm. ngay thẳng, chính trực.
 • Thiếu một mùa, nắng hỏng.
 • Thiếu phương tiện, thiếu đất.
 • Thiếu đức, không nên người”.

Sau đó, Bác Hồ còn viết 4 bài báo đăng trên báo Cứu quốc giải thích rõ nội dung của 4 đức này.

Đầu tiên, nói về nhu cầu: “Cần – đi làm phải đúng giờ, không đi muộn, về sớm. Làm cho nó nhanh chóng, cho nó chu đáo. Việc gì nên làm mỗi ngày, đừng để ngày mai. Hãy nhớ rằng: Người ta đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả cho chúng ta trong những giờ phút đó. Ai lười biếng là lừa dối nhân dân.” Bác hỏi mọi người cần, cả nước cần, Bác viết:

 • “Người siêng năng thì tiến bộ nhanh.
 • Nếu cả nhà cùng siêng năng thì sẽ ấm no.
 • Cả làng siêng năng thì làng thịnh.
 • Cả nước cần cù thì nước mạnh mới giàu”.

Tóm lại, cần phải luôn cố gắng, luôn nỗ lực, cả năm, cả đời. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”. Nhưng không được quá đà, phải biết nuôi dưỡng tinh thần và năng lượng để làm việc lâu dài. Bác cho rằng “lười là giặc của cần”, vậy lười cũng là giặc của dân tộc.

Nói về Tiết kiệm: Tiết kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian của dân, của nước, của mình; tiết kiệm từ cái lớn, đến cái nhỏ. Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Cần, kiệm là phẩm chất của mỗi người công nhân trong cuộc sống nơi công sở. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.

Cần mà không tiết kiệm, “làm bao nhiêu cũng được” giống như cái thùng không đáy, nước đổ vào bao lâu cũng cạn, một đi không trở lại.

Bác yêu cầu “phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục quần chúng tăng gia sản xuất và tiết kiệm”. Bởi “dân có đủ ăn, đủ mặc thì chính sách của Đảng và Nhà nước mới dễ thực hiện, nếu dân đói, dốt, bệnh tật thì chính sách của ta dù hay đến đâu cũng không thành”. thực hiện.”

Vì vậy, tiết kiệm mà không cần, không thể tăng, không thể phát triển.

Nhưng cái gì không tiến có nghĩa là lùi.

Nhưng tiết kiệm không phải là keo kiệt, là không “thấy tiền như không” khi gặp những việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm không phải bắt bộ đội và nhân dân phải nhịn ăn, mặc lạt; nhưng khi không nên tiêu thì một xu cũng không nên tiêu. Khi có một việc đáng làm, một việc ích lợi cho đồng bào, cho đất nước, thì dù tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của, cũng vui mừng. Đó là cách tiết kiệm. Cái đáng tiêu mà không tiêu là keo kiệt, không tiết kiệm. Tiết kiệm phải được xác định không xa xỉ. Điều đáng làm trong một giờ kéo dài hai hoặc ba giờ là một điều xa xỉ. Cán bộ, đảng viên ăn ngon, mặc đẹp trong khi dân còn nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc là xa xỉ. Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.

Nói về “liêm chính”, Bác viết: “Các quan từ làng đến trung ương đều tìm cơ hội để kiếm tiền, hoặc là moi tiền của chính phủ hoặc là ăn cắp tiền của dân. Khi bị bại lộ, nếu bị trừng phạt thì sẽ mất hết danh dự mà tài sản vu khống đó không được hưởng. Cho nên người trong cơ quan phải lấy liêm sỉ làm đầu.” (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

“Chính trực là trong sạch, không tham lam”, “luôn tôn trọng, giữ gìn tài sản công, tài sản của nhân dân”, “không xâm phạm một xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”, “không tham địa vị, không tham tiền , không tham lam tự tâng bốc mình.”

Trong một bài viết khác, Bác Hồ viết: “Chữ cần phải đi đôi với chữ cần, cũng như chữ cần phải đi đôi với chữ cần. Có liệm mới khôn được”. Và, Bác Hồ đã trích dẫn câu nói của Khổng Tử: “Người mà không liêm chính thì không bằng súc sinh”. Ông Mạnh

Tử nói: “Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”.

Nói về cái chính, Bác viết: “Làm người phải cần kiệm, tiết kiệm nhưng vẫn phải là chính mình thì mới là người hoàn thiện. Trên trái đất có hàng chục triệu người, số đó có thể chia làm hai hạng: người lương thiện”. và người xấu.Trong xã hội tuy có trăm công, nghìn việc nhưng những công việc ấy có thể chia làm hai thứ: chính nghĩa và tà ác.

 • Làm điều chính, làm người tốt.
 • Làm việc ác, làm người ác.
 • Cần (cần), kiệm (tiết kiệm), trong sạch (liêm) là tốt; Lười biếng, xa hoa, và tham lam là xấu xa và xấu xa.

Bác còn nói: “Mình là công nhân cần phải có công, có đức. Không sử dụng tài sản công vào việc riêng. Không dùng người tư làm việc công. Mọi việc phải công minh chính trực, không vì tư lợi, thiên vị hay thù oán, oán hận cá nhân. Có quyền dùng người thì phải dùng người có tài, làm được việc. Không phải vì người thân hay bạn bè mà cha của họ được vào vị trí này hay vị trí kia. Đừng sợ mất lòng mà dìm hàng những người tài giỏi hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Đừng làm quan cách mạng.” (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Chính nghĩa còn có nghĩa là chính trực, không tà, chính nghĩa, chính trực. Đối với tôi, tôi không tự phụ, tự phụ; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không nói dối, lừa gạt, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với công việc, hãy đặt công lên trên tư. Được giao nhiệm vụ gì cũng quyết tâm làm cho kỳ được “việc thiện dù nhỏ đến mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ đến mấy cũng phải tránh”. Theo Bác, cần, kiệm, liêm, chính là những đức tính không thể thiếu đối với người cán bộ, đảng viên. Vì “cán bộ cơ quan, tổ chức; Cấp cao thì uy lực lớn, cấp thấp thì uy lực nhỏ. Dù lớn hay nhỏ, có quyền mà không có lương tâm là có cơ hội đục khoét, ăn bám. “Những người trong văn phòng ít nhiều có quyền lực. Nếu không giữ được cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở thành kẻ hại người, trở thành con sâu bọ hại dân.” Cần, kiệm, liêm, chính là thước đo sự văn minh, tiến bộ của một dân tộc. “Dân tộc biết cần, cần kiệm, liêm chính là dân tộc văn minh, tiến bộ”.

Tham Khảo Thêm:  Cách Xem K+ Trên Máy Tính Bảng 50K/ Tháng, Cách Xem K+ Trên Pc

Người cán bộ thực hiện cần, kiệm, liêm, chính là người chí công, vô tư là người có lòng ngay thẳng, kính dân – là người có ý thức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của nước lên hàng đầu. Bữa tiệc đầu tiên. trên hết.

Chương 03: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ NHÂN CÁCH TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo cách mạng quan tâm hàng đầu đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đặc biệt, từ khi Đảng nắm chính quyền, Bác Hồ càng quan tâm đến vấn đề này. Trong di sản mà Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, có nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chỉ bàn về đạo đức cách mạng và mặt trái của đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân.

Theo Bác, chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn trái với đạo đức cách mạng. Định nghĩa chủ nghĩa cá nhân, Bác Hồ viết: “Cá nhân là làm mọi việc vì lợi ích của mình, không màng đến lợi ích của tập thể, miễn là mập, còn người khác gầy”.

Hay “chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất xảo quyệt, xảo quyệt, dụ dỗ người ta xuống dốc một cách tinh vi. Đó là mầm mống rất độc, sinh ra trăm thứ bệnh tật: tham ô, tham nhũng, lãng phí, xa hoa, tham danh lợi, ham quyền thế, tự đại, khinh tập thể, khinh tập thể. đại chúng, độc đoán, độc quyền, quan liêu, mệnh lệnh, lười biếng, v.v.

Vì vậy, để giữ vững đạo đức cách mạng, trong bất kỳ điều kiện nào cũng phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. “Chủ nghĩa cá nhân là lực cản lớn đối với việc xây dựng chủ nghĩa, vì vậy, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh từ bỏ chủ nghĩa cá nhân”. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Xem xét mối quan hệ này, chúng ta cần nhận rõ sự thống nhất giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. Cần phân biệt đúng đắn giữa chủ nghĩa cá nhân và tư lợi. Như trên đã nói, theo Bác, chủ nghĩa cá nhân là nghĩ đến lợi mình trước. Họ không lo “tôi vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì tôi”. Vì vậy, cần phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. “Nhưng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là nghiêng về lợi ích cá nhân. Vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Mọi người đều có quyền làm giàu cho bản thân và gia đình mình; nhưng lợi ích đó không trái với lợi ích của tập thể, lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và của dân tộc”.

Nếu chủ nghĩa cá nhân phát triển sẽ ảnh hưởng xấu đến Đảng và dân tộc. Bác chỉ rõ: “Một dân tộc, một Đảng và một con người hôm qua đã vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn lao, chưa chắc hôm nay và mai sau vẫn được mọi người yêu mến, ngợi ca, nếu lòng không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân thì càng sáng hơn”. .

Vì vậy, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của đạo đức cách mạng, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Người lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên phải “càn quét” nó.

Chương 04: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Có tiếp thu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng không phải ai cũng làm được. Theo Bác, chỉ những người có tấm lòng trong sáng mới đủ bản lĩnh và khả năng lĩnh hội những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Và, khi đạo đức cách mạng được xây dựng vững chắc thì “giàu không dụ, nghèo không lay, uy không khuất phục”. Đây cũng là phẩm chất của một đảng viên cộng sản. Đức tính trên còn được coi là khí phách của đấng trượng phu thời phong kiến. Nhưng đối với người cán bộ cách mạng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn đạo đức cách mạng; trước giàu sang không thể làm ta thèm muốn, nghèo khó không thể làm ta chùn bước; uy quyền, vũ lực, thậm chí đối mặt với cái chết cũng không thể khiến tôi đầu hàng, khuất phục.

Chúng ta biết rằng học từ sách thì dễ, nhưng hiểu, rèn luyện và thực hành thì vô cùng khó. Vì vậy, để có đạo đức cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các nguyên tắc sau:

01: Đi đôi với hành, nêu gương sáng, làm việc tốt. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Nói đi đôi với làm, nêu gương tốt, làm việc tốt. Đây không chỉ là nguyên tắc rèn luyện, mà còn là sự phân biệt giữa đạo đức cách mạng và đạo đức không cách mạng. Chúng ta biết rằng nói mà không làm là đặc điểm của giai cấp bóc lột, vì vậy lời nói phải đi đôi với việc làm và phải nêu gương – đó là đạo đức cách mạng. Bác từng nói: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “trước mắt quần chúng không phải viết lên trán hai chữ cộng sản mà được quần chúng quý mến, quần chúng quý mến mà thôi”. người có tư cách đạo đức.” Muốn hướng dẫn quần chúng thì phải làm tiêu chuẩn cho quần chúng noi theo, khuyên bảo quần chúng phải cần kiệm thì trước hết…” Vì vậy, đảng viên phải làm gương về mọi mặt cho quần chúng noi theo. Lời dạy của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, cả nước theo sau”, việc nêu gương phải được thực hiện ở mọi nơi, mọi việc, quán triệt trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, từ cán bộ trung ương đến cơ sở.

Bác Hồ kính yêu là tấm gương đi đôi với hành động. Vì vậy, ở Người có sức thuyết phục lớn, sức hấp dẫn mạnh mẽ khiến toàn dân tộc, các tầng lớp xã hội và các thế hệ người Việt Nam tin tưởng, kính trọng, yêu mến và đi theo tiếng gọi. của người. Các nhà lãnh đạo Cộng sản và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng yêu mến Người.

02: Xây đi đôi với chống.

Nghĩa là, đồng thời với việc giáo dục, xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải đi đôi với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các hành vi phi đạo đức.

Xây dựng đạo đức cách mạng không phải dễ, bởi quyền thế ai mà chẳng thích, ai thấy vàng bạc, nhà cao, cửa rộng đều không ham, nên đấu tranh để thu phục lòng ham muốn của bản thân là một thách thức. Cuộc đấu tranh diễn ra cam go, phức tạp. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ thành công. Hơn nữa, trong Đảng, trong mỗi người vì những lý do khác nhau, không phải ai cũng tốt. Bác Hồ chỉ rõ, kẻ thù phải chống trước hết là chống những hủ tục, tập quán lạc hậu; và nhất là tính chống chủ nghĩa cá nhân tiềm ẩn trong mỗi con người, khi có những điều kiện tác động thì nó sẽ phát triển. Vì vậy, Bác Hồ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải “trước hết phải đánh tan tâm ác là kẻ thù trong mình”. Và chúng ta phải phê phán đấu tranh loại bỏ hàng trăm căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra, vì nó là trở ngại nguy hiểm cho việc xây dựng đạo đức cách mạng. Vì vậy, kháng chiến của chúng ta là xây, đi đôi với xây và lấy xây là chính, lấy gương sáng để giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng cho mỗi người và đạo đức trong Đảng.

03: Kiên trì tu hành suốt đời. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Bác chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó phát triển và củng cố qua quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng hàng ngày. Cũng như ngọc càng mài, vàng càng sáng, nước càng trong”.

Việc tu dưỡng đạo đức cách mạng phải dựa trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và sự chung tay góp sức xây dựng của quần chúng. Ông khẳng định đã là con người thì ai cũng có chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ dở, chỗ tốt, trong người ai cũng có cái hay và cái dở. Nhưng tốt, xấu, hiền, ác, thiện, ác đều do giáo dục rèn luyện mà thành. Vì vậy, vấn đề là chúng ta phải biết và dám mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật của bản thân mình và dựa vào tập thể để nhìn ra cái hay, cái tốt để phát huy, cái xấu, cái ác để khắc phục. Là con người khó tránh khỏi những lỗi lầm, lầm lỗi. Vấn đề là phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Và, việc tu dưỡng đạo đức cách mạng phải gắn liền với thực tiễn hoạt động cách mạng, phải kiên trì, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Bác Hồ đã viết “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân như lúa và cỏ dại. Lúa phải chăm bón lắm mới tốt. Và cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lên. Tư tưởng cộng sản phải được thực hành thì mới có được. Và những suy nghĩ cá nhân giống như cỏ dại, sinh sôi nảy nở rất dễ dàng. Cho nên rửa chủ nghĩa cá nhân cũng giống như rửa mặt, ngày nào cũng phải rửa”.

Vì vậy, việc xây dựng, tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân phải được tiến hành đồng thời, thường xuyên, bền bỉ, suốt đời trong quá trình hoạt động cách mạng.

Trên đây là ba nguyên tắc cơ bản trong rèn luyện đạo đức cá nhân để trở thành người có đạo đức cách mạng. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên thực tâm làm theo lời Bác thì hoàn toàn làm được. Bởi những điều Bác dạy không chỉ các vĩ nhân hay lãnh tụ mới làm được mà ai cũng làm được bởi đó là những điều rất bình dị trong cuộc đời mỗi người.

Ứng dụng (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Có thể nói tư tưởng về đạo đức là sự tổng hòa tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa.

Đối với con người, Hồ Chí Minh coi đạo đức là gốc, là cái quan trọng nhất quyết định tư cách, tức là nhân cách. Đức phải gắn liền với tài và có tài phải có đức bảo đảm. Theo Người, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không có đức thì cũng chẳng ích gì cho thiên hạ, thậm chí còn có hại, sinh ra những thói hư tật xấu như kiêu căng, tự mãn. , ích kỉ rồi trở thành hư hỏng, có khi là tội lỗi. Vì vậy, Người yêu cầu phải có đức mới có đức, có tài mới có đức.

Văn hóa có cốt lõi của nó trong đạo đức. Thiện-Ác, Tốt-Xấu, tốt-xấu đều có con người và phần nhiều là kết quả của giáo dục. Tùy vào môi trường, hoàn cảnh và giáo dục mà con người có thể tốt hay xấu. Vì vậy, giáo dục trước hết là giáo dục đạo đức, uốn nắn sửa chữa cái xấu, tu dưỡng và rèn luyện điều tốt. Người xác định học để làm việc, để làm người, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự giai cấp – dân tộc – nhân loại. Người đặc biệt chú trọng đức tính, nhưng giáo dục đức tính phải lo từ nhỏ, bằng sự chỉ bảo tỉ mỉ, chu đáo, được thầy cô làm gương. Giáo dục nhà trường là trung tâm hình thành nhân cách. Nhưng phải có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo dục gia đình – nhà trường và xã hội. Những căn dặn của Hồ Chí Minh về đạo đức và việc giáo dục, thực hành đạo đức mang ý nghĩa Văn hóa đạo đức, thấm sâu vào nhận thức, tình cảm, hành vi, lối sống, ứng xử của con người, giữa con người với con người. với mọi người trong xã hội.

Vận dụng những nguyên tắc ứng xử của người xưa, Người đã nêu rõ đạo đức công dân, trách nhiệm công dân và cách ứng xử đối với nhân dân, gắn liền với trách nhiệm và quyền lợi, quyền lợi và nghĩa vụ. Đối với Hồ Chí Minh, chính trị là đoàn kết và trong sạch, từ việc nhỏ đến việc lớn. Theo Hồ Chí Minh, phải xây dựng Đảng thật sự cách mạng, làm cho Đảng trở thành Đảng của đạo đức và văn minh. Đạo đức cách mạng trong Đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là của người lãnh đạo, cầm quyền là hạt nhân của đạo đức cách mạng – nền đạo đức mới tiêu biểu cho xã hội mới. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Tham Khảo Thêm:  Đánh Giá Asus Zenbook Ux305, Asus Zenbook Ux305 Subnotebook Review

Điều quan trọng và thiết thực được Người chỉ rõ là: phải rèn luyện đạo đức cách mạng trong công việc, trong tổ chức, trong phong trào thi đua yêu nước, trong lối sống, tác phong của người cán bộ, công chức đặc biệt. là những người lãnh đạo có uy quyền. Chú trọng bồi dưỡng tình cảm cách mạng, đưa nội dung mới, tinh thần đổi mới và quyết tâm đổi mới vào xây dựng đạo đức cách mạng. Chỉ có sức mạnh mới có thể mang gánh nặng và đi xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì mới làm nên sự nghiệp. Cán bộ phải tích cực gắn bó mật thiết với quần chúng như máu với thịt, như cá với nước.

Người căn dặn các đảng viên, dù giữ cương vị nào, giữ trọng trách gì, phải luôn gần dân, hướng về dân, vì dân. Trung với nước, hiếu với dân, làm đầy tớ, công bộc của dân, như vậy mới là dân chủ, không để rơi vào tình trạng “có chủ”, làm đầy tớ, không lên mặt cách mạng. Quan thoại. Làm điều ích nước lợi dân, tránh hại dân dù một việc nhỏ. Không đảm bảo công bằng khiến lòng người không yên, đó là điều nguy hiểm cho chế độ.

Đạo đức cách mạng trong Đảng đòi hỏi phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đấu tranh phê và tự phê bình, có lý và có tình, có lý và có tình, sống có nghĩa, có tình. thương yêu đồng chí, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Công chức nhà nước phải tận tụy với công việc, tuân theo pháp luật, tôn trọng kỷ luật công vụ, thực hiện đạo đức công chức.

Ai cũng biết 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, trong đó có những lời thấm thía: Tuyệt đối trung thành với chính quyền, kính trọng, lễ phép với nhân dân. Đó là những giáo lý chung cho mọi người, thấm nhuần đạo lý và là một nền văn hóa đạo đức mà nổi bật là văn hóa tôn trọng con người và pháp luật. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng với các nội dung: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động, khiêm tốn, trung thực, dũng cảm là những bài học chuẩn bị cho thế hệ trẻ hành trang vào đời làm công dân tốt. của nhà nước, với tư cách là một người lính trung thành của chế độ.

Đạo đức cách mạng còn đòi hỏi phải bài trừ các thói hư tật xấu: lãng phí, quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí là không thương dân, mỗi đồng xu bỏ ra đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Người, thương người thì phải cứu. Tham ô là ăn cắp của công, ăn cắp của dân, là tội ác với nhân dân, là tội ác và là kẻ thù của chế độ mới. Rèn luyện đạo đức cách mạng phải ra sức đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đó là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ chống lại những thói hư tật xấu trong con người anh, cuộc đấu tranh đó âm thầm và quyết liệt, để lại trong lòng anh rất nhiều đau đớn.

Đạo đức cách mạng đối với thanh niên, đối với thanh niên càng trở nên quan trọng để nuôi dưỡng hoài bão, chí lớn, nghị lực đấu tranh cho chân lý, đạo đức, tình thương và công lý. Trung thực – Khiêm tốn – Đoàn kết – Vị tha – Nhân ái – Khoan dung, đó là những đức tính, giá trị đạo đức mà Người phấn đấu thực hiện ở mỗi con người. Còn một điều thấm thía nữa. Người khuyên thanh niên: tuổi trẻ phải có chí tiến thủ, có hoài bão lo việc lớn, vì nước vì nước thanh niên phải biết tránh xa danh lợi vì những thứ đó dễ làm tha hóa con người.

Người không chỉ chỉ ra những nội dung phong phú của đạo đức cách mạng mà còn gợi mở nhiều điều quý giá khác về giáo dục và thực hiện đạo đức cách mạng. Theo Người, cách làm phải phù hợp, linh hoạt, mềm dẻo, đúng đắn nhưng cũng phải khéo léo thì mới thuyết phục được nhân dân. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Người đã nâng phương pháp giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng lên trình độ phương pháp tư tưởng, trình độ khoa học và nghệ thuật. thế hệ.

Như trên đã nói, sức thuyết phục mạnh mẽ của đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ ở trí tuệ, tư tưởng mà còn ở sự khéo léo, tinh tế, nhất là ở tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Người. trong đời sống đạo đức hàng ngày.

Một người luôn thực hành tư tưởng đạo đức và hành động đạo đức. Suốt cuộc đời tận tụy vì dân, vì nước, Người là biểu tượng cao cả về đức hy sinh, lo cho dân, sống vì dân, hiểu dân, hiếu dân, trọng dân, trở thành vị lãnh tụ của dân, là thân thiện với người dân. và trái tim. Tình yêu lớn lao của Người dành cho nhân dân, đồng bào không bao giờ thay đổi. Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, đó là phương châm ứng xử và hành động của ông.

Ông là nhà lãnh đạo gần dân, sống trong lòng dân, đến với dân bằng tấm lòng chân thành, cởi mở, không chút xa lạ, khách sáo.

Bác sống thanh đạm, cảm thông với nhân dân, làm tất cả những gì có thể để chăm lo đời sống, lợi ích hàng ngày của nhân dân.

Người tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân từ chính khách, trí thức cao cấp đến bình dân để mưu cầu hạnh phúc gần gũi hàng ngày của mình. Những người trung thành đến với mục tiêu lý tưởng mà họ đã theo đuổi, đó là để cho tất cả mọi người được sống trong độc lập, tự do. Vì vậy, ông đảm nhận cương vị lãnh đạo trong sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân, nhưng vẫn cho rằng đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân, giống như một người lính tuân lệnh đồng bào nơi mặt trận. . (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Anh đã có nhiều chuyến công tác trong và ngoài nước. Đi đến đâu, Người cũng giản dị, tự nhiên, thật lòng quan tâm đến đời sống của mọi người, ân cần, chu đáo, lo cho tất cả, chỉ quên mình. Trong trái tim mỗi người Việt Nam thuộc các thế hệ, Hồ Chí Minh luôn đồng nghĩa với lòng kính trọng, biết ơn, ngưỡng mộ. Với đạo đức và nhân cách của ông, ngay cả kẻ thù của ông cũng phải nể phục.

Cho đến những năm cuối đời, ông còn trực tiếp làm việc với Hội nghị ngành Than, quán triệt vì sao ngành kinh tế – kỹ thuật này có xu hướng sa sút và phải vực dậy như thế nào. Người trực tiếp sửa chữa điều lệ hợp tác xã nông nghiệp và trong bản thảo Di chúc cũng nêu rõ, Người chủ trương miễn thuế nông nghiệp cho nông dân để họ yên tâm, phấn khởi sản xuất. Điều ước của anh đã thành hiện thực. Người học được bài học của cha ông ta là yên dân trị nước, lo cho dân yên nước. Bác đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương) bàn về cuộc vận động gương người tốt, việc tốt… cho đến phút cuối cùng trên giường bệnh, Bác vẫn chăm lo cho đồng bào vùng lũ, hy vọng được tin chiến trường miền Nam thắng lợi vẻ vang. Vô vàn tình yêu anh để lại cho nhân gian, chỉ mình anh “quên đau thương nhớ bên nhau”… “Yêu tất cả chỉ quên mình”. . .Một con người với đạo đức và nhân cách như vậy đã đi vào lịch sử và bất tử trong lòng nhân dân.

Kết luận (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, về với nhân gian người Hiền đến nay đã hơn 3 năm. Sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 20 năm, tính từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1/1/1986) đến nay.

Khoảng thời gian đó đủ để sinh ra một thế hệ. Thầy đã đi xa nhưng ai cũng có cảm giác như Thầy vẫn ở bên cạnh chúng ta, động viên, khích lệ những việc làm tốt, nhắc nhở giúp chúng ta khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sửa chữa lỗi lầm và tiến bộ. trưởng thành.

Trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam hiện nay, Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, bất kỳ hoạt động nào của tổ chức hay cá nhân, đạo đức cũng đóng vai trò quan trọng.

Thiếu hoặc yếu kém về đạo đức, con người không có đầy đủ nhân tính, không thể phát triển nhân tính trở thành con người và con người.

Đạo đức suy thoái thì xã hội không thể phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội.

Trong hệ thống các động lực phát triển xã hội, đạo đức là một lực lượng tinh thần không thể thiếu. Chúng ta đang đấu tranh quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng coi đó là căn bệnh trầm kha, là quốc nạn, bảo đảm môi trường xã hội – con người lành mạnh để phát triển kinh tế, ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Tình hình đó đòi hỏi phải chú trọng xây dựng đạo đức xã hội và giáo dục, tu dưỡng đạo đức cá nhân. Lúc này, việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên vô cùng cấp thiết và cấp bách. Đó cũng là vấn đề cơ bản và lâu dài đối với sự phát triển, hiện đại hóa xã hội ở nước ta.

Trước hết là việc rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng, từ cán bộ đảng viên đến tổ chức đảng.

Đó còn là việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ công chức Nhà nước. Càng đi sâu vào xây dựng nhà nước pháp quyền, đạo đức công chức, đạo đức công dân càng phải được quan tâm. Đó là bảo đảm đạo đức xã hội và tăng cường tính nhân văn của dân chủ pháp quyền. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, thiếu niên, học sinh cũng như đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cũng là một đối tượng xã hội cần đặc biệt quan tâm. Đi vào kinh tế thị trường, xây dựng đạo đức của giai cấp doanh nhân, của doanh nhân cùng với pháp luật sẽ đảm bảo cho văn hóa kinh doanh định hình và phát triển. Việc rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ bao trùm toàn diện các đối tượng xã hội, từ Đảng, Nhà nước đến cộng đồng dân cư. Nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thống nhất nhận thức với hành động hướng về cơ sở, hướng về nhân dân là mục tiêu, thước đo đạo đức trung thực mà chúng ta cần đạt tới vì dân giàu nước mạnh. nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng)

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *