Tổng Hợp Đầy Đủ Bộ Công Thức Lũy Thừa Lớp 6 Bài Tập Và Lý Thuyết

Sách bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ khóa học và các phép toán tóm tắt tất cả các kiến ​​thức lý thuyết quan trọng, Các dạng bài tập và loạt bài tập cho các bạn tham khảo công thức lũy thừa dưới.

Bạn đang xem: Lớp 6. Công thức lũy thừa

=>> Máy tính trực tuyến giúp hiểu lũy thừa dễ dàng hơn

Nhờ đó, nắm vững các kiến ​​thức Toán liên quan đến lũy thừa, lũy thừa để học tốt Toán 6 hơn. Năm 2021 – 2022 sẽ có thêm 3 cuốn sách mới Toán 6: Những chân trời thông minh, kết nối tri thức Vào đời và một cánh diều, các em xem trước bộ sách thứ 3 để bước vào năm học không khỏi bỡ ngỡ. Tham khảo ý kiến ​​với x-lair.com Cố lên.

Video hướng dẫn

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi có tổng hợp các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiênNó giúp họ cảm thấy rằng việc giải các bài toán cấp số nhân không phải là vấn đề đối với chúng ta.

I. Kiến thức cần nhớ về Uy quyền

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

– Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

an = aa…..a (n thừa số của a) (n khác 0)

– Trong đó: a được gọi là cơ sở.

n được gọi là số mũ.

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

– Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số rồi cộng các số mũ.

Tham Khảo Thêm:  Ancol Là Gì? Công Thức Chung, Tính Chất Hóa Học Của Ancol, Điều Chế, Ứng Dụng

Được. một = sáng + n

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

– Khi chia hai lũy thừa cho cùng một cơ số (khác 0) ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ cho nhau.

sáng: an = am-n (a 0, m 0)

4. lũy thừa.

(sáng) n = sáng.n

– Ví dụ: (22) 4 = 22,4 = 28

5. Nhân hai luỹ thừa cùng số mũ, khác mẫu số.

Được. bm = (ab) m

– Ví dụ: 33. 23 = (3,2) 3 = 63

6. Chia hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số.

sáng: bm = (a: b) m

– Ví dụ: 64:34 = (6:3)4 = 24

7. Một số quy ước.

1n = 1; a0 = 1

– Ví dụ: 12018 = 1; 20180 = 1

*

II. Các dạng toán về luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Dạng 1: Ví dụ viết công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên

* Phương pháp: Áp dụng công thức: an = aa…..a

Bài 1. (Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết các tích sau sử dụng số mũ:

a) 5.5.5 5.5.5; b) 6.6.6.3.2;

c) 2 2.2.3.3; d) 100.10.10.10.

* Trả lời:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6,6.6.3.2 = 6,6.6,6 = 64;

c) 2.2.2.3.3 = 23,32;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105.

Bài 2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá trị của các lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;

d) 52, 53, 54;

đ) 62, 63, 64.

* Trả lời:

a) 23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 16.

– Làm tương tự như trên ta được:

25 = 32, 26 = 64, 27 = 128, 28 = 256, 29 = 512, 210 = 1024.

Tham Khảo Thêm:  Tính Chất Hoá Học Của Đồng Trong Hóa Học Của Đồng Và Bài Tập Vận Dụng

b) 32 = 9, 33 = 27, 34 = 81, 35 = 243.

c) 42 = 16, 43 = 64, 44 = 256.

đ) 52 = 25, 53 = 125, 54 = 625.

đ) 62 = 36, 63 = 216, 64 = 1296.

bài 3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): Bằng phép tính, ta biết số nào lớn hơn hai số sau?

a) 23 và 32; b) 24 và 42;

c) 25 và 52; đ) 210 và 100.

* Trả lời

a) 23 = 8, 32 = 9. Vì 8 bằng 52.

d) 210 = 1024 nên 210 > 100.

Bài 4: Đơn giản hóa các thành phần sau dưới dạng quyền hạn.

a) 4. 4 . 4. 4. 4

b) 10. mười . mười. 100

c) 2. 4 . số 8. số 8. số 8. số 8

d) xxx

Dạng 2. Viết số dưới dạng lũy ​​thừa có số mũ lớn hơn 1

* Phương pháp: Áp dụng công thức aa…..a = an(hệ số a) (n khác 0))

Bài 1. (Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết mỗi tích sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

59b) Viết mỗi số hạng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

* Trả lời

58b) 64 = 8,8 = 82;

169 = 13.13 = 132;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3.3 = 33;

125 = 5,5,5 = 53;

216=6,6,6=63.

Bài 2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên có số mũ lớn hơn 1 (chú ý có những số có thể viết được theo nhiều cách): 8, 16, 20 , 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Trả lời:

8 = 23; 16 = 42 = 24;

Tham Khảo Thêm:  Phản Ứng Oxi Hoá Khử, Cách Lập Phương Trình Phản Ứng Oxi Hóa Khử

27 = 33; 64 = 82 – 26 = 43;

81 = 92 = 34; 100 = 102.

Dạng 3. Nhân 2 với lũy thừa cùng cơ số

* Phương pháp: Áp dụng công thức: sáng. một = sáng + n

Bài 1. (Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết kết quả của phép tính sau dưới dạng lũy ​​thừa:

a) 33,34; b) 52,57; c) 75,7.

* Trả lời:

a) 33,34 = 33 + 4 = 37;

b) 52,57 = 52 + 7 = 59;

c) 75,7 = 75 + 1 = 76

Bài 2. (Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết kết quả của phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23, 22, 24;

b) 102,103,105;

c) x. x5;

d) a3.a2.a5;

* Trả lời:

a) 23,22,24 = 23 + 2 + 4 = 29;

b) 102,103,105 = 102 + 3 + 5 = 1010;

c) x.x5 = x1 + 5 = x6;

d) a3.a2.a5 = a3 + 2 + 5 = 210;

Bài 3: Viết các thành phần sau dưới dạng lũy ​​thừa.

a) 48. 220; 912. 275. 814; 643. 45. 162

b) 2520. 1254; x7. x4. x 3; 36. 46

Dạng 4: Chia 2 lũy thừa cùng cơ số

* Phương pháp: Áp dụng công thức: am:an=am-n(a 0, m 0)

Bài 1: Viết các kết quả sau dưới dạng lũy ​​thừa.

Xem thêm: Lời chúc 20/11 hay nhất, Lời chúc ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hay nhất

a) 1255 : 253 b) 276 : 93 c) 420 : 215

d) 24n : 22n e) 644. 165 : 420 g) 324 : 86

Bài 2: Viết các thương sau dưới dạng lũy ​​thừa.

a) 49:44; 178:175; 210:82; 1810: 310; 275: 813

b) 106:100; 59:253; 410:643; 225:324:184:94

Dạng 5: Một số dạng toán khác

* Phương pháp: Vận dụng 7 tính chất trên để thay đổi linh hoạt

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *