Xét Tính Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số, Tính Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Hướng dẫn cách xét tính đơn điệu của hàm số, xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số thông qua việc ôn tập lý thuyết và các quy tắc vận dụng vào giải các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Kiến thức về hàm số đơn điệu đã được đề cập ở các lớp trước, tuy nhiên ở Toán12 kiến ​​thức này sẽ xuất hiện nhiều dạng toán phức tạp hơn, đòi hỏi học sinh phải có kiến ​​thức về hàm số vững hơn. Kiến thức này cũng thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia những năm gần đây nên việc hiểu rõ dạng bài này là rất quan trọng để dễ dàng lấy “điểm” trong kỳ thi. Cùng x-lair.com học giải các dạng bài tập ôn tập dễ dàngtính đơn điệu của hàm số Vui lòng!

1. Lý thuyết về tính đơn điệu của hàm số

1.1. Định nghĩa tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số y= f(x) xác định trên K (với K là một khoảng hoặc một đoạn hoặc nửa khoảng).

Bạn đang xem: Xét sự nghịch biến của hàm số

Hàm y=f(x) đồng biến (tăng) trên K nếu $\viral X_{1,}X_{2}\in K$,$X_{1}

Hàm y=f(x) nghịch biến (giảm) trên K là $\viral X_{1,}X_{2}\in K$,$X_{1}f(X_{2})\Right arrow f ( X_{2} {1})>f(X_{2})$.

Nói chung, hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi là đơn điệu trên K.

1.2. Điều kiện cần và đủ để hàm số đơn điệu

a) Điều kiện cần để hàm số đơn điệu:

Giả sử hàm số y=f(x) có đạo hàm trên khoảng K.

Nếu hàm số đồng biến trên khoảng K, thì f”(x)=0, $\forall x\in$K, và f”(x)=0 xảy ra tại một số hữu hạn điểm.

Nếu hàm số nghịch biến trên khoảng K thì f”(x) 0, $\forall x\in$ K và f”(x)=0 xảy ra tại một số hữu hạn điểm.

Tham Khảo Thêm:  Có Nên Mua Note 5 Mỹ Hay Iphone 6 Plus Trong Tầm, Bất Ngờ Với 5 Lý Do Không Nên Mua Galaxy Note 5

b) Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu:

Giả sử hàm số y=f(x) có đạo hàm trên khoảng K.

Nếu f”(x) > 0, $\forall x\in$ K thì hàm số đồng biến trên khoảng K

Nếu f”(x)

Nếu f”(x)=0, $\forall x\in$K thì hàm số không đổi trên khoảng K

2. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số

2.1. Tìm tập xác định

Để tìm tập xác định của hàm số y=f(x) là tập giá trị của x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa là ta:

Nếu P(x) là một đa thức thì:

$\frac{1}{P(x)}$mean$P(x)\new 0$

$\frac{1}{\sqrt{P(x})}$ nghĩa là $P(x) > 0$

$\sqrt{P(x)}$mean$P(x)\geq 0$

2.2. Tính đạo hàm

Bảng công thức tính đạo hàm của các hàm số cơ bản:

2.3. Tạo bảng biến thiên

Giả sử chúng ta có hàm y = f(x), thì:

f'(x)

f'(x) > 0 tại đó hàm số sẽ đồng biến tại đó.

Theo quy định, chúng sẽ là:

Ta tính f'(x), sau đó giải phương trình f'(x) = 0 để tìm nghiệm.

Lập bảng xét dấu f'(x).

Sau đó, dựa vào bảng nêu luận điểm và kết luận

2.4. Kết luận về khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số

Đây là bước quan trọng, ở bước này bạn sẽ suy luận khoảng nào là khoảng nghịch biến của hàm số. Để hiểu rõ hơn, hãy xem các ví dụ dưới đây!

Ví dụ: Xét hiệp phương sai, nghịch đảo của các hàm:$y=\frac{1}{3}x^{3}-3x^{2}+8x-2$

Giá:

TXĐ: D= R, $y’= x^{2}-6x^{2}+8$, y’= 0

x= 2 hoặc x= 4

Ta có bảng biến thiên:

*

Kết luận hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ và $(4;+\infty)$, nghịch biến trên khoảng (2,4)

3. Giải các dạng bài tập về tính đơn điệu của hàm số

3.1. Xét tính đơn điệu của hàm số chứa tham số m

* Hàm số đồng biến và nghịch đảo trên BỘ ĐỊNH NGHĨA

Phương pháp:

Đối với hàm đa thức bậc ba: $y=f(x)=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$; $(a\neq 0)$.

Tham Khảo Thêm:  Cân Bằng Pthh Theo Phương Pháp Thăng Bằng Electron Zn+Hno3, Pp Cân Bằng Pưhh Bằng Cân Bằng Electron Phần 1

Tính $f”(x)=3ax^{2}+2bx+c$, sau đó

Hàm đa thức bậc ba y=f(x) đồng biến trên R $\Leftrightarrow \alpha >0$and$\triangle “=b^{2}-3bc\leq 0$

Đa thức bậc ba nghịch đảo y=f(x) trên R $\Leftrightarrow \alpha

Đối với phân số bậc nhất: $y=\frac{ax+b}{cx+d}$

Tính $y”=\frac{ad-bc}{(cx+d)^{2}}$ sau đó:

Hàm đồng biến trên các khoảng xác định khi y’>0 hoặc (ad-bc)>0

Hàm nghịch đảo trên các khoảng xác định khi y’

Ví dụ: Cho hàm: $f(x)=x^{3}-3mx^{2}+3(2m-1)x+1$. Định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

Câu trả lời:

TXĐ : Đ = RẺ

Tính $f”(x)=3x^{2}-6mx+3(2m-1)$

Giả sử $g(x) = 3x^{2}-6mx+3(2m-1)$ có a = 3; b = -6m; c= 3(2m-1);

Để hàm số đồng biến trên TXD khi và chỉ khi:

$\alpha >0 và\triangle “=b^{2}-ac\leq 0$

$\Leftrightarrow\alpha =3>0$ and$\triangle “=9(m-1)^{2}\leq 0$

$\Leftrightarrowm = 1$

Kết luận: Vậy với m = 1 thì hàm số đồng biến trên tập xác định D = R

* Hàm số đồng biến, nghịch biến trên KHOẢNG GIÁC

Phương pháp:

Bước 1: Kiểm tra tập xác định: Do bài toán có tham số nên ta cần tìm trạng thái của tham số để hàm số xác định trên khoảng (a;b).

Bước 2: Tính f”(x) và tìm điều kiện của tham số sao cho $f”(x)\geq0$ hoặc $f”(x)\leq0$ trên khoảng (a;b) theo yêu cầu của bài toán .

Ví dụ: Cho hàm $f(x)=x^{3}-3x^{2}-3(m+1)x-(m+1)$

Tìm m để hàm số đồng biến trên $

Cho hàm covary trên $

$\Rightarrow 3x^{2}-6x-3(m+1)\geq 0$, $\forall x\in $

$\Rightarrow x^{2}-2x-m-1\geq 0$,$\forall x\in$

$\Rightarrowx^{2}-2x-1\geq m$,$\forall x\in$

Đặt $y(x)=\Rightarrow x^{2}-2x-1\Rightarrow y”=2x-2$

Đặt $y’ = 0 \Rightarrowx = 1$. Ta có bảng biến thiên sau:

Từ bảng biến thiên, chúng ta có $y(x) \geqm$, $x $tối thiểu $

= -2\geqm\Rightarrow\leq-2$

$x

3.2. Tính đơn điệu của hàm chứa dấu tuyệt đối

Tìm chuỗi đồng biến và nghịch biến của hàm số y=|f(x)|

f(x) là một số đã cho. Ví dụ: $|x^{2}- 4x|$

f(x) có tham số dạng tích phân. Ví dụ: $|x^{3}-m|$

Bước 1: Khảo sát và lập bảng biến thiên của f(x)

Tham Khảo Thêm:  Nên mua note 5 hay iphone 6s plus

Bước 2: Sử dụng phép nội suy bảng biến thiên của hàm |f(x)|

Giữ nguyên phần trên y = 0

Tìm phép đối xứng qua y = 0 dưới đây

Nhìn vào bảng biến thiên của |f(x)| rút ra hiệp phương sai, nghịch đảo

Ví dụ:

Đặt tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=|x^{3}-3x^{2}+m -4|$

Giá:

Xét hàm: $f(x)= x3-3x^{2}+m -4$

Ta có $f'(x)= 3x^{2}-6x$, f'(x) = 0 x= 0 hoặc x=2

Bảng biến thiên của hàm f(x)

Vì đồ thị của hàm số y=f(x) có được bằng cách giữ nguyên đồ thị của hàm số y= f(x) trên trục hoành, rồi phần dưới của đồ thị hướng lên trên qua trục Ox quá đối xứng. .

Vậy hàm y=f(x) đồng biến trên $(3;+\infty)\Leftrightarrowf(3)\geq0$

$m – 4\geq0 \Leftrightarrow m\geq4$

3.3. Xét tính đơn điệu của hàm số trên một khoảng

Tìm m để hàm số đồng biến trên .

Để hàm số trên nghịch biến thì f'(x)

$\leq0,\forallx\in$.

$\Rightarrow3x^{2}-6x-3(m+1)\leq 0$,$\forallx\in$

$\Rightarrow-2x-m-1\leq 0$,$\forallx\in$.

$\Rightarrowx^{2}-2x-1\leq m$,$\forallx\in$.

Xem thêm: Một số bài tập về phản ứng oxi hóa khử chọn lọc có đáp án chi tiết

Đặt $y(x) = x^{2}-2x-1 y”(x)=2x-2$

Giả sử $y'(x) = 0 \Mũi tên phải x=1$. Ta có bảng biến thiên sau:

Từ bảng biến thiên ta có: $y(x) \leq m$,$\forallx\in$ tối đa

= $2 \leq m⇒ m \geq2$

$x\in $

Kết luận: Vậy với $m\geq 2$, hàm số sẽ đồng biến trên khoảng

Trên đây là toàn bộ lý thuyết và cách xét tính đơn điệu của hàm số tổng quát. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đạt được kết quả, thì hãy làm nhiều dạng bài tập hơn. Bạn có thể vào x-lair.com và đăng ký một tài khoản để thực hành! Chúc các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Related Posts

phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text admin_label=”Văn bản” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”# ffffff” border_style=”solid”] Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

tiểu luận đường lối kháng chiến chống thực dân pháp

Qua bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp một số ý chính cần có trong bài văn lịch sử đảng bộ kháng chiến chống Pháp. 1….

tiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Mục lục LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu luận: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam) CHƯƠNG 1: THÔNG TIN KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG…

bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vậy cụ thể kiểm toán…

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn tiếng việt violet

Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 5 môn chính tả màu tím: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả môn Chính tả lớp 5…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *